Kérelem zenés-táncos rendezvény tartására

Zenés-táncos rendezvény engedélyezési eljárása

 
Ügytípus  
Rövid leírás Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre szükséges megkérni, amelyeket:
 • olyan építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helységben tartanak, melyben  bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható,
 • a szabadban tartanak és a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény).
A rendezvénytartási engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjénekszabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének kell benyújtania.
Az engedélyt a rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki, tartja nyilván és teszi közzé a honlapján.
Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.
Az ügyintézési határidő 20 nap, melybe nem tartozik bele például a hiánypótlásra, a tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama stb. Fellebbezési határidő: 15 nap
Az ügyet intézi Igazgatási ügyintéző
Címe 9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. igazgatási iroda
Ügyfélfogadási idő Hétfő és szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
Kedd: 13.00 – 16.00
Csütörtök: 08.00 – 12.00
Péntek: 08.00 – 11.00
Ügyintéző Biczó Judit 95/370-101/3-as mellék
Igénylő
 • a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője,
 • szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője
Ügyintézés kezdeményezhető Elektronikus úton a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
 1. Szerepkörváltás: Cég nevében / saját néven (egyéni vállalkozóként)
 2. Ügyindításà Ágazat: ipar- kereskedelem à Ügytípus: rendezvény
(Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv, személy kizárólag elektronikus úton nyújthat be beadványt.)
Ügyintézés díja illetékmentes
Szükséges iratok
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény, terület esetén a használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 • közös tulajdonban álló építmény, terület esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
 • egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, vagy cégbírósági végzés / hatályos cégkivonat,
 • aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás,
 • biztonsági terv,
 • tűzvédelmi szabályzat (amennyiben azt külön jogszabály kötelezővé teszi),
 • építészeti-műszaki dokumentáció két példányban, tervezői nyilatkozat.
Alkalmazott jogszabály
 • a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló  23/2011. (III.8.) Kormányrendelet,
 • 1990. évi XCIII tv. Az illetékekről, 
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szabályairól.


Képgaléria

 • 28543
 • 28510
 • 28595
 • 28607
 • 28580
 • 28601
 • 28495
 • 28546
 • 28583
 • 28528
 • 28604
 • 28619
 • 28570
 • 28589
 • 28558