Hagyatéki eljárás

 

Hagyatéki eljárás

 

Ügytípus

Hagyatéki eljárás

Rövid leírás

A hagyatéki eljárás megindítása a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye szerint illetékes jegyzõnél történik.

 

A halálesetrõl a jegyzõ hivatalból értesül, a halott-vizsgálati  bizonyítvány megküldésével.

 

A halálesetet a jegyzõnek az is bejelentheti, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fûzõdik. Ebben az esetben a bejelentõ a halálesetet anyakönyvi kivonattal, holtnak nyilvánító, vagy a halál tényét megállapító bírói határozattal igazolni köteles.

 

A hagyatéki eljárás hivatalból történõ megindításáról az elhunyt közeli hozzátartozója értesítést, illetve idézést kap.

 

Hagyaték leltározása:

A hagyaték leltározását a jegyzõ által kijelölt ügyintézõ végzi. A leltározásnál az idézett örökösön kívül a többi örökös, hagyományos, érdekelt személy is jelen lehet.

A hagyatékot leltározni kell, ha

a.) a hagyatékban

  belföldön fekvõ ingatlan van,

 belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi részesedés van,

  lajstromozott vagyontárgy van,

  a törvényben megállapított illetékmentes értéket meghaladó értékû ingó vagyon van, VAGY

 

b.) a bejelentett hagyatéki tartozások várhatóan meghaladják a hagyatékba tartozó vagyon értékét.

 

A leltárelõadó a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény és a hagyatéki eljárás egyes cselekményeirõl szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendeletre vonatkozóan a büntetõjogi felelõsségre való figyelmeztetés után a hagyatékkal kapcsolatban meghallgatja a jelen lévõ örököst, érdekeltet.

 

Az ügyet intézi

Szociális ügyintézõ

Címe

9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. igazgatási iroda

Ügyfélfogadási idõ

Hétfõ és szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

Kedd: 13.00 – 16.00

Csütörtök: 08.00 – 12.00

Péntek: 08.00 – 11.00

Ügyintézõ

Lónai Bettina 95/370-101/3-as mellék

Igénylõ

Örökhagyó házastársa, gyermeke

Ügyintézés kezdeményezhetõ

Hivatalból illetve örökösök által

Ügyintézés díja

nincs

Szükséges iratok

-         meghallgatott személy saját személyi igazolványára,

-         a törvényes örökösök nevére, személyi adataira, pontos címére,

-         az elhunyt tulajdonában, használatában lévõ ingatlanokra vonatkozó pontos adatokra, az ingatlan helyrajzi számára, fekvésére, mûvelési ágára, területére, megszerzésének módjára (vétel, ajándék, öröklés, kárpótlás, stb.) hagyatéki részének arányára,

-         az elhunyt tulajdonában lévõ személygépkocsi, utánfutó, lakókocsi, stb. forgalmi engedélyére,

-         takaréklevél, fenntartásos takarékbetétkönyv, valuta, átutalási betétszámla okmányaira, egyenlegére vonatkozó értesítésre, okiratra,

-         termelõszövetkezeti tagság utáni részarányról szóló értesítésre,

-         folyamatban lévõ kárpótlásról  szóló értesítésre, határozatra,

-         nyugdíjszelvényre,

-         temetési számlákra,

-         életbiztosítással kapcsolatos iratokra

 

Alkalmazott jogszabály

2010. évi XXXVIII. Törvény a hagyatéki eljárásról, a 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeirõl és a 2004. évi CXL. törvény (Ket)

 

 


Képgaléria

 • 28513
 • 28586
 • 28583
 • 28589
 • 28577
 • 28601
 • 28528
 • 28495
 • 28604
 • 28546
 • 28580
 • 28540
 • 28595
 • 28592
 • 28543