Méhészeti Bejelentés

 Méhészek nyilvántartása, méhek vándoroltatása

 Méhészeti bejelentés

Ügytípus

 

Rövid leírás

A méhészkedést (méhtartás) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétõl számított 8 napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. 
A méhek kiszállítását a kiszállítást megelõzõ, beszállítását annak megtörténtét követõ hetvenkettõ órán belül be kell jelenteni a kerületi önkormányzat jegyzõjének. Beszállítás esetén a bejelentést ajánlott levélként történõ megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló szelvényét a kerületi önkormányzat jegyzõje - a teljesítés módjától függõen - a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át. A kijelentést nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként történõ megküldésével.

 

Az ügyet intézi

Igazgatási ügyintézõ

Címe

9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. igazgatási iroda

Ügyfélfogadási idõ

Hétfõ és szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

Kedd: 13.00 – 16.00

Csütörtök: 08.00 – 12.00

Péntek: 08.00 – 11.00

Ügyintézõ

 Biczó Judit 95/370-101/3-as mellék

Igénylõ

Ügyfélfogadási idõben a kérelmezõ

Ügyintézés kezdeményezhetõ

Az eljárás kérelemre indul. A bejelentõlapot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

Ügyintézés díja

díjtalan

Szükséges iratok

A bejelentõ lapnak tartalmaznia kell:

·              a méhész nevét,

·              lakcímét,

·              a méhek állandó telephelyét,

·              a vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás számát,

·              a kiadás helyét és idejét,

·              a méhek utolsó tartási helyét,

·              a jelenlegi vándortanya pontos megjelölését,

·              a kaptárak számát,

·              a méhcsaládok számát,

·              a letelepedés pontos idejét.

Alkalmazott jogszabály

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelmérõl és a mézelõ méhek egyes betegségeinek megelõzésérõl és leküzdésérõl

 

 

 

 

 

Idõpontkérés

 

 


Képgaléria

 • 28495
 • 28601
 • 28604
 • 28522
 • 28558
 • 28492
 • 28555
 • 28570
 • 28528
 • 28546
 • 28613
 • 28543
 • 28589
 • 28510
 • 28619