Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

Ügytípus

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rövid leírás

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy fõre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 165%-át,

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülõ, illetve más törvényes képviselõ gondozza, vagy

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fõre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.

 

Az ügyet intézi

Szociális ügyintézõ

Címe

9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. igazgatási iroda

Ügyfélfogadási idõ

Hétfõ és szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

Kedd: 13.00 – 16.00

Csütörtök: 08.00 – 12.00

Péntek: 08.00 – 11.00

Ügyintézõ

Finta Brigitta Júlia 95/370-101/9-es mellék

Igénylõ

Ügyfélfogadási idõben a kérelmezõ

Ügyintézés kezdeményezhetõ

A honlapon található rendszeres gyermekvédelmi támogatás nyomtatványon

Ügyintézés díja

nincs

Szükséges iratok

Megelõzõ havi jövedelem igazolás, iskola látogatási és hallgatói jogviszony igazolás

Alkalmazott jogszabály

Répcelak Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 3/2021.(II. 26.) rendelete a „Gyermekvédelem helyi rendszerérõl” és a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

 

 


Képgaléria

 • 28586
 • 28583
 • 28513
 • 28577
 • 28522
 • 28619
 • 28616
 • 28601
 • 28546
 • 28570
 • 28613
 • 28498
 • 28492
 • 28592
 • 28589