Vadkár megtérítése iránti eljárás

Vadkár megtérítése iránti eljárás
 /editor_up/Kerelem vadkarbecslesi eljaras lefolytatasa irant.docx
Ügytípus  
Rövid leírás A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1996. évi LV. törvény
alapján:
„75. § (1) A vadászatra jogosult az e törvényben foglaltak alapján köteles a vad által okozott kárt (a továbbiakban: vadkár) a károsultnak megtéríteni. 
(2) Vadkárnak minősül
a) a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá
b) az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben
okozott kár tíz százalékot (a továbbiakban: természetes önfenntartási érték) meghaladó része.
(5) A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vadfajjal vadgazdálkodási tevékenységet folytat és annak vadászatára jogosult, valamint akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett.
 
Vtv.81. § (1) Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár (e § alkalmazásában, a továbbiakban együtt: kár) megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel. 
(2) Ha a károsult és a kárért felelős személy között az (1) bekezdés szerinti közléstől számított öt napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől (a továbbiakban: jegyző) öt napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását. A határidő elmulasztása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti igazolási kérelemnek van helye.
 
Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:
a) őszi gabona: október 1. - július 31.
b) tavaszi gabona: április 1. - augusztus 31.
c) kukorica: április 15. - november 15.
d) burgonya: április 15. - október 15.
e) napraforgó, szója: április 15. - szeptember 30.
f) borsó: március 1. - augusztus 30.
g) szőlő, gyümölcsös: egész évben
Az ügyet intézi Igazgatási ügyintéző
Címe 9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. igazgatási iroda
Ügyfélfogadási idő Hétfő és szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
Kedd: 13.00 – 16.00
Csütörtök: 08.00 – 12.00
Péntek: 08.00 – 11.00
Ügyintéző Biczó Judit 95/370-101/3-as mellék
Igénylő Ügyfélfogadási időben a kérelmező
Ügyintézés kezdeményezhető Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet elektronikus úton úton lehet benyújtani.
(Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv, személy kizárólag elektronikus úton nyújthat be beadványt.)
Alkalmazott jogszabály - 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)
- 1996. évi LV. törvény a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról és végrehajtásáról szóló
- 79/2004 (V.4.) FVM rendelet


Képgaléria

 • 28555
 • 28540
 • 28558
 • 28543
 • 28513
 • 28577
 • 28510
 • 28607
 • 28583
 • 28492
 • 28546
 • 28528
 • 28589
 • 28595
 • 28570