Tájékoztató Ügyfélkapu létesítéséről

Az Ügyfélkapu biztosítja, hogy a felhasználók személyazonosságuk igazolása után, egyszeri belépéssel, biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási szolgáltatást nyújtó szervekkel. A kormányzati Ügyfélkapu használatához elõzetesen mindenkinek létre kell hoznia az úgynevezett személyes ügyfélkapuját. A személyes ügyfélkapu létesítése gyakorlatilag az okmányirodai, illetve az internetes regisztrációt jelenti ? írja a Magyarország.hu.

Az okmányirodai regisztráció során ki kell tölteni egy regisztrációs adatlapot, amelyen az azonosításhoz szükséges adatok mellett a felhasználó e-mail címét és az általa választott felhasználói nevet is meg kell adni. A személyes adatok igazolására a személyazonosító igazolvány, az útlevél vagy a 2001. január elsejét követõen kiállított vezetõ engedély szolgál. A bejelentett adatokat összevetik a felhasználó személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplõ adataival. A személyes regisztráció után a megadott elektronikus címre küldenek egy egyszeri belépést biztosító kódot, amit az aktiváláskor azonnal meg kell változtatni. Az aktiválásnak a kódot tartalmazó e-mail megérkezésétõl számított öt napon belül kell megtörténnie, ellenkezõ esetben a regisztrációt törlik.

A személyes ügyfélkapu legfeljebb öt évig érvényes, de a regisztráció során ennél rövidebb idõ is megadható. Az érvényességi idõ lejártát követõen személyesen az okmányirodában vagy az Ügyfélkapu oldalán, a regisztrációs adatlap - bejelentkezés utáni - kitöltésével lehet az érvényességet meghosszabbítani. Meghosszabbítás hiányában a lejárt érvényességû felhasználó adatait törlik, ezzel egyidejûleg a személyes ügyfélkapuját is megszüntetik.

Az ügyfélkapu az összes elektronikus közigazgatási szolgáltatás igénybevételére jogosít, de nincs akadálya második vagy harmadik ügyfélkapu létrehozásának sem. Az elsõ személyes ügyfélkapu létrehozása ingyenes, a továbbiak létesítéséért azonban az általános okmányirodai illetéknek megfelelõ összeget kell leróni.

A felhasználó az interneten, az Ügyfélkapu oldalon található elektronikus ûrlap kitöltésével ideiglenesen regisztrációt is indíthat, amely 30 napig érvényes, és csak korlátozott jogosultságot ad. Az összes szolgáltatás igénybe vételéhez az ideiglenes regisztrációt az okmányirodában személyesen véglegesíteni kell.

Elektronikus úton akkor lehet teljes körûen jelleggel regisztrálni, ha a felhasználó legalább fokozott  biztonságú elektronikus aláírással rendelkezik. A központi rendszer ebben az esetben az elektronikus aláírás tanúsítványának érvényességét ellenõrzi. Amennyiben az elektronikus tanúsítványa érvényes, a regisztrációról a központi rendszer egy napon belül elektronikus levélben küld visszaigazolást a regisztrációt kérõ által megadott címre.

A regisztráció után a felhasználó a Kormányzati Portál Ügyfélkapu oldalán választhat szolgáltatást. A szolgáltatás kiválasztása után a rendszer azonosítja a felhasználót a neve és jelszava alapján. Sikeres azonosítás után lehet csak a választott oldalra eljutni. Az Ügyfélkapu mögött lévõ szolgáltatók biztonsági okokból kérhetik a felhasználó egyéb egyedi azonosítóját is (például az adószámot).


Képgaléria

 • 28558
 • 28610
 • 28510
 • 28498
 • 28586
 • 28577
 • 28492
 • 28589
 • 28616
 • 28619
 • 28528
 • 28522
 • 28495
 • 28543
 • 28613