Felhívás!

Répcelak Város Önkormányzata a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához csatlakozva páláyzatot ír ki felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni kívánó fiatalok számára. 
 
Pályázatot az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű magyar állampolgárok nyújhatnak be. Az ösztöndíj elbírálására kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. 

Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás feltételeit
az alábbiakban határozza meg: 


1. Azon hallgatókat részesíti támogatásban, akiknek a családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (jelenleg 99.750,- Ft)

2. Továbbá támogatásban részesíthető az a pályázó is, akinek a családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (jelenleg: 114.000,- Ft), és az alábbi feltételek valamelyikének megfelel: 
- árva, vagy félárva,
- családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több,
- gyermeket nevel, 
- egyedül neveli gyermekét,
- valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,
- eltartójaszülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, 
- nem részesül kollégiumi ellátásban

A pályázattal kapcsolatosan részletes felvilágosítást
a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatalban
Finta Brigitta szociális ügyintéző ad.
Telefon elérhetősége: 370-101 (3-as mellék) 

A pályázat részletes kiírása a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatalban és a könyvtárban elolvasható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtásának határideje:
2020. november 5.


Képgaléria

 • 28586
 • 28558
 • 28498
 • 28495
 • 28510
 • 28543
 • 28492
 • 28580
 • 28528
 • 28592
 • 28546
 • 28595
 • 28513
 • 28589
 • 28619