Felhívás

A Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal az adóhatósági ügyintézése során még mindig gyakran tapasztalja, hogy az érintett ügyfélkör nem minden esetben tartja be következetesen az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségét, továbbá az elektronikus úton küldött levelek sem kerülnek átvételre.

2020.október hó 20. napján elektronikus úton kiküldött felhívások alig több, mint 50 %-a került átvételre 2020. november 3-ig!

Az át nem vett levelekkel kapcsolatban beáll a kézbesítési vélelem az alábbiak szerint:
- ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató az igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon;

- ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban!
Ezt követően további értesítés nélkül megindítható a végrehajtási eljárás.

Kérem a Tisztelt Érintetteket, a végrehajtási eljárás és a végrehajtási költség felszámítás elkerülése érdekében legyenek szívesek legalább heti rendszerességgel megtekinteni az elektronikus levelezési felületüket ( ügyfélkapu / cégkapu).
 
dr. Kiss Julianna
jegyző
 


Képgaléria

 • 27766
 • 27622
 • 27760
 • 27937
 • 27754
 • 27610
 • 27573
 • 27742
 • 27658
 • 27793
 • 27736
 • 27697
 • 27588
 • 27579
 • 27802