Karácsonyi segély

A kérelmek benyújtásának határideje: 
2020. november 2. - 2020. november 30. 

Az a kérelmező, aki a kérelem benyújtására nyitva álló határidőt menthető indokkal mulasztja el,
de a jogsultság fennáll - a mulasztás tényének igazolása mellett - kérelmét a tárgyévet követő év január 10.

Szociálisan rászorult az a 70 évnél idősebb személy, akinek jövedelme, illetve családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 490%-át
(jelenleg 139.650,- Ft) 

Szociálisan rászorult az a gyermekét egyedül nevelő, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át
(jelenleg 114.000,- Ft) 

Szociálisan rászorult az a három és a háromnál több gyermeket nevelő szülő, akinek családjában 
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át
(jelenleg 114.000,- Ft)

A jogosultsági feltételeknek megfelelően: 
- a 70 éven felüliek 10.000,- Ft/fő
- a gyermeküket egyedül nevelő szülők gyermekenként 10.000,- Ft
- a három vagy háromnál több gyermeket nevelő családok gyermekenként 10.000,- Ft karácsonyi segélyben részesülnek

A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal előterében, a szociális ügyintézőnél, a Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubjában rendelkezésre áll, valamint letölthető a www.repcelak.hu oldalról.

Az ezzel kapcsolatos ügyintézés 
kedden 13.00 - 15.00 
csütörtökön 9.00 - 11.00 között
történik az Önkormányzati Hivatalban

 
Répcelak Város Önkormányzata


Képgaléria

 • 27095
 • 27031
 • 26956
 • 27114
 • 27027
 • 27111
 • 27105
 • 27021
 • 26962
 • 26959
 • 27089
 • 26953
 • 26965
 • 26944
 • 26968