Kiadások teljesítése

 

 

 

3.sz. melléklet

Kiadások teljesítése

2010. június 30-ig

 

 

 

 

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Mûködési kiadások

 

 

 

 

    Személyi jellegû kiadások

273225

287195

141885

49,4%

    Munkaadót terhelõ járulékok

69702

73698

36894

50,1%

    Dologi jell. Kiadások

202163

237635

122932

51,7%

    Ellátottak juttatásai

1535

1535

456

29,7%

    Speciális célú támogatások

45651

50332

28239

56,1%

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

    Beruházások

580570

706647

99446

14,1%

    Felújítások

12032

28167

3843

13,6%

    Egyéb felhalm.c. támogat.

16460

20409

4970

24,4%

    Felh.c. kölcsön lakásszerzésre

3000

3000

900

30,0%

 

 

 

 

 

Általános tartalék

 

 

 

 

    Képviselõtestület hatásköre

20000

10028

 

 

    Polgárnester hatásköre

1000

280

 

 

    Közoktatási Mûv.Ifj. Sp.B.

750

425

 

 

 

 

 

 

 

Céltartalék

 

 

 

 

   Mûködési célra

73600

73459

 

 

   Felhalmozási célra

113160

136149

 

 

Költségvetési kiadások összesen:

1412848

1628959

439565

27,0%

Aktív pénzügyi elszámolások

 

 

6352

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1412848

1628959

445917

27,4%

 

 

 

 

 

Nyitó pénzkészlet 2010. január 1-én

 

302508

 

Pénzforgalmi bevételek 2010. június 30-án

 

564323

 

Pénzforgalmi kiadások 2010. június 30-án

 

445917

 

Záró pénzkészlet 2010. június 30-án

 

420914

 


Képgaléria

 • 27655
 • 27769
 • 27667
 • 27685
 • 27748
 • 27736
 • 27724
 • 27652
 • 27730
 • 27619
 • 27616
 • 27610
 • 27604
 • 27784
 • 27592