Halálozás anyakönyvezése

 

 Halálozás anyakönyvezése

 

Ügytípus

 

Rövid leírás

Illetékes a haláleset bekövetkezési helye szerint illetékes anyakönyvvezetõ

Az ügyet intézi

Anyakönyvvezetõ

Címe

9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. igazgatási iroda

Ügyfélfogadási idõ

Hétfõ és szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

Kedd: 13.00 – 16.00

Csütörtök: 08.00 – 12.00

Péntek: 08.00 – 11.00

Ügyintézõ

Nagy Anita 95/370-101/3-as mellék

Igénylõ

Ügyfélfogadási idõben a kérelmezõ

Ügyintézés kezdeményezhetõ

Személyesen kérelemre

Ügyintézés díja

illetékmentes

Szükséges iratok

 • jegyzõkönyv a haláleset bejelentésérõl
 • halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya
 • az elhalt személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány,
 • születési, házassági anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi állapota házas)
 • halotti anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota özvegy)
 • jogerõs bírósági ítélet vagy házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota elvált)

Alkalmazott jogszabály

 • 1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl
 • 1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a gyámságról
 • 1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvrõl
 • 34/999.(IX.24.) B.M.-EüM.-IM. együttes rendelet az egészségügyrõl szóló 1997.évi CLIV. tv-nek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendõ eljárásról
 • 6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl.

 

 


Képgaléria

 • 28616
 • 28601
 • 28589
 • 28592
 • 28498
 • 28619
 • 28540
 • 28528
 • 28522
 • 28543
 • 28595
 • 28492
 • 28580
 • 28495
 • 28510