Hazai anyakönyvezés


Hazai anyakönyvezés

 

Ügytípus

 

Rövid leírás

Minden magyar állampolgárnak kötelessége a külföldön történ anyakönyvi eseményét (születés, házasságkötés, haláleset) hazailag anyakönyveztetni.

Az ügyet intézi

Anyakönyvvezetõ

Címe

9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. igazgatási iroda

Ügyfélfogadási idõ

Hétfõ és szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

Kedd: 13.00 – 16.00

Csütörtök: 08.00 – 12.00

Péntek: 08.00 – 11.00

Ügyintézõ

Nagy Anita 95/370-101/3-as mellék

Igénylõ

Ügyfélfogadási idõben a kérelmezõ

Ügyintézés kezdeményezhetõ

Állampolgársági Igazgatóság Hazai Anyakönyvi Osztály, kérelem benyújtása a lakóhely szerinti anyakönyvvezetõnél, vagy az esemény helye szerinti konzulnál.

Továbbítás határideje 5 munkanap.

Ügyintézés díja

illetékmentesség

Szükséges iratok

Születés hazai anyakönyvezése:

 • Születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban
 • szülõk születési anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata
 • teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozat, ha a szülõk nem házasok
 • személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmányok

Házasságkötés hazai anyakönyvezése:

 • Házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban
 • Házastársak születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordításban
 • Házastársak házasságkötés elõtti családi állapotának igazolása
 • Megállapodás a házassági névviselésrõl, valamint a születendõ gyermekek családi nevérõl
 • Személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmányok

Haláleset hazai anyakönyvezése:

 • Halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban
 • Az elhunyt személyazonosságát igazoló okmányai
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • Az elhunyt családi állapotának igazolása

Alkalmazott jogszabály

·        1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl

·        1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a gyámságról

·        1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvrõl

·        1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról

·        1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról

·        1993.évi LV. tv. a magyar állampolgárságról

·        1993. évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbségrõl

·        125/1993.(IX.22.) Korm. sz. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. tv. végrehajtására

·        1997.évi XXXI. tv. a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról valamint a végrehajtására kiadott 149/1997.(IX.10.) Korm. sz. rendelet

·        149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

·        34/1999.(IX.24.) B.M.-EüM.-IM. együttes rendelet az egészségügyrõl szóló 1997.évi CLIV. tv-nek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendõ eljárásról

·        6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl

 Képgaléria

 • 28513
 • 28549
 • 28607
 • 28589
 • 28613
 • 28540
 • 28543
 • 28580
 • 28586
 • 28558
 • 28604
 • 28492
 • 28595
 • 28510
 • 28522