Házasságkötési szándék bejelentése

Házasságkötési szándék bejelentése

 

KÉRELEM 30 napos várakozási idõ alóli felmentés


Ügytípus

 

Rövid leírás

Az az anyakönyvvezetõ jár el, ahol a házasulók a házasságkötési szándékot bejelentették

 

Házasságkötés helyszínei/díjai:

A Mûvelõdési Ház házasságkötõ termében munkaidõben/munkaidõ után: díjtalan

A Mûvelõdési Ház nagytermében munkaidõben/munkaidõ után: díjtalan

Az Evangélikus templomban munkaidõben/munkaidõ után: díjtalan

 

Házasságkötés hivatali helyiségen kívül:

Írásbeli kérelemre (3.000.- Ft értékû illetékbélyeggel) Az anyakönyv és az anyakönyvvezetõ helyszínre történõ szállításáról, védelmérõl és visszaszállításáról a házasulandóknak kell gondoskodni.

Az ügyet intézi

Anyakönyvvezetõ

Címe

9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. igazgatási iroda

Ügyfélfogadási idõ

Hétfõ és szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

Kedd: 13.00 – 16.00

Csütörtök: 08.00 – 12.00

Péntek: 08.00 – 11.00

Ügyintézõ

Nagy Anita 95/370-101/3-as mellék

Igénylõ

Ügyfélfogadási idõben a kérelmezõ

Ügyintézés kezdeményezhetõ

Személyesen

Ügyintézés díja

díjtalan

Szükséges iratok

·         menyasszony és võlegény együttes, személyes megjelenése, a házasulók érvényes,

·         személyazonosításra és állampolgárság igazolására szolgáló igazolványa vagy útlevele

·         a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya)

·         házasulók születési anyakönyvi kivonata

·         házasulandók családi állapot igazolása: elvált családi állapot esetén a házasságot felbontó jogerõs bírósági ítélet vagy eredeti házassági anyakönyvi kivonat, mely tartalmazza a házasság megszûnésének tényét; özvegy családi állapot estén a volt házastárs eredeti halotti anyakönyvi kivonata

Külföldi állampolgárok esetében:

·         tanúsítvány: mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló személyes adatait, lakóhelyet, családi állapotot, állampolgárságot és azt, hogy személyes joga szerint házasságkötésének törvényes akadálya nincs.

·         születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítása

·         megszûnt házasság esetén házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban, mely tartalmazza a válás tényét

·         özvegy családi állapot igazolására a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonatának hiteles magyar fordítása.

Figyelem: A fordítás csak akkor tekinthetõ hitelesnek, ha azt az Országos Fordító és Fordítás - hitelesítõ Iroda, vagy a konzul fordította és hitelesítette. A külföldi okirat elfogadhatóságát vizsgálni kell a Ket. 52.§ szabályai szerint, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy apostille bélyegzõ lenyomatokra lehet szükség.

Alkalmazott jogszabály

 • 1982. évi 17. tvr. az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl
 • 1952. évi IV. tv. a házasságról, a családról és a gyámságról
 • 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvrõl
 • 1979. évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról
 • 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról
 • 6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl

 


Képgaléria

 • 28610
 • 28577
 • 28616
 • 28619
 • 28604
 • 28555
 • 28558
 • 28510
 • 28492
 • 28586
 • 28528
 • 28583
 • 28546
 • 28495
 • 28607