Születés anyakönyvezése


Születés anyakönyvezése

 

Ügytípus

 

Rövid leírás

A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetõnek kell bejelenteni. Az intézetben történt születést az intézet vezetõje jelenti be a születést követõ elsõ munkanapon.

Intézeten kívüli születést a szülõk és a szülésnél közremûködõ orvos jelenti be.

Ha a születés intézeten kívül történik:

A születést a szülõk 8 napon belül, ha a szülésnél orvos mûködött közre a születést követõ elsõ munkanapon köteles bejelenteni, a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetõnél aki kiállítja a jegyzõkönyvet a születésrõl.

Mellékelni kell a „Vizsgálati lap otthon született gyermekrõl” nyomtatványt és be kell mutatni a „Terhesgondozási könyvet” vagy csatolni kell a szülész-nõgyógyász által kiállított-a születés tényét megállapító igazolást.

Az ügyet intézi

Anyakönyvvezetõ

Címe

9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. igazgatási iroda

Ügyfélfogadási idõ

Hétfõ és szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

Kedd: 13.00 – 16.00

Csütörtök: 08.00 – 12.00

Péntek: 08.00 – 11.00

Ügyintézõ

Nagy Anita 95/370-101/3-as mellék

Igénylõ

Ügyfélfogadási idõben a kérelmezõ

Ügyintézés kezdeményezhetõ

Személyesen

Ügyintézés díja

díjtalan

Szükséges iratok

 •  Jegyzõkönyv születés bejelentésérõl.
 • Az anya érvényes személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevele)
 • személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya)
 • Szülõk 30 napnál nem régebben kiállított házassági anyakönyvi kivonata.

Teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozat, vagy igazolás arról, hogy nyilvántartott élettársi kapcsolatban élnek (Közjegyzõtõl) amennyiben a szülõk nem élnek házassági kötelékben.

Alkalmazott jogszabály

·         1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl

·         1952.évi IV. tv. a házasságról, a családról és a gyámságról

·         1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvrõl

·         1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról

·         1993.évi LV. tv. a magyar állampolgárságról

·         125/1993.(IX.22.) Korm. sz. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. tv. végrehajtására

·         6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl

 

 

 Képgaléria

 • 28580
 • 28613
 • 28570
 • 28583
 • 28586
 • 28510
 • 28604
 • 28495
 • 28492
 • 28601
 • 28607
 • 28610
 • 28522
 • 28498
 • 28546