Képviselő-testületi ülés


Napirend

1. Répcelak város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Szabó József
polgármester

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.
25.) önkormányzati rendelet módosítása

Szabó József
polgármester

3. Civil szervezetek 2023. évi támogatásáról döntés

Szabó József
polgármester

4. Beszámoló Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Gyermekjóléti Szolgálatának a 2022. évi munkájáról

Tulok-Tóth Andrea
családsegítő

5. Építési telkek értékesítésre történő kijelölése

Szabó József
polgármester

6. Helyiségbérleti díjak felülvizsgálata

Szabó József
polgármester

7. Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023.
évi üzleti terve

Engi Krisztián
ügyvezető

8. Répce TV Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

Winkler Krisztina
ügyvezető

9. Répce TV Nonprofit Kft-t érintő döntések

Winkler Krisztina
ügyvezető

10. Döntés önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
ügyvezetőinek munkabéréről

Szabó József
polgármester

11. A főállású polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése

Szabó József
polgármester

12. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi szolgáltatási
terve

Boros András
igazgató

13. A környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet
megtárgyalása

Szabó József
polgármester

14. A temetőről, a temető használatának rendjéről szóló
önkormányzati rendelet megtárgyalása

Szabó József
polgármester

15. Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottsági
tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 27/2021.(XI.26.)
önkormányzati rendelete módosítása

Szabó József
polgármester

16. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének a
megállapítása

Szabó József
polgármester

17. Az újszülöttet nevelő répcelaki családok támogatásáról szóló
47/2012(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Szabó József
polgármester

18. Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának a módosítása

Szabó József
polgármester

19. Megállapodás állami tulajdonú ingatlanokon történő beruházáshoz

Szabó József
polgármester

20. A 15/2021.(VI.24.) és a 67/2021.(IX.30.) számú határozatok
módosítása

Szabó József
polgármester

21. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja bölcsődei szakmai
egységének nyári zárva tartása

Szabó József
polgármester

22. Kérelem szolgálati bérleti szerződése kapcsán

Szabó József
polgármester


 


Képgaléria

 • 27730
 • 27673
 • 27685
 • 27655
 • 27582
 • 27937
 • 27946
 • 27652
 • 27588
 • 27736
 • 27766
 • 27727
 • 27622
 • 27703
 • 27640