Képviselő-testületi ülésNapirend előtt:

Tájékoztató a „Több zöld város a fenntartható Európáért” programról

Előadó: Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete megbízásából Molnárné Pap Edina

Napirend 

1. 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

dr. Kiss Julianna
jegyző

2. Temetkezési helyek megváltási és újra megváltási díjainak a
felülvizsgálata

Szabó József
polgármester

3. A lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata a lakbérek tekintetében

Szabó József
polgármester

4. Téli felkészülésről szóló beszámoló, valamint a téli üzemeltetési
terv elfogadása

Szabó József
polgármester

5. Sárvári Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés
módosítása

Szabó József
polgármester

6. Energia beszerzésről döntés

Szabó József
polgármester

7. Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
pénzügyi helyzetéről tájékoztató

Engi Krisztián
ügyvezető


8. Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036 (S003 szennyvíz és V005
ívóvíz) módosításáról való döntés

Szabó József
polgármester

9. Igazgatási szünet elrendeléséről döntés
Szabó József
polgármester

10. Közterület átépítéséről döntés

Szabó József
polgármester

11. Intézmények személyi juttatás keretének megemelése

Szabó József
polgármester

 


Képgaléria

 • 27787
 • 27610
 • 27943
 • 27592
 • 27931
 • 27640
 • 27661
 • 27703
 • 27679
 • 27718
 • 27664
 • 27706
 • 27733
 • 27576
 • 27622