Képviselő-testületi ülés

 
Napirend 

1. Beszámoló a Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
működéséről, tevékenységéről

Szabóné Németh
Zsuzsanna
intézményvezető

2. Az adóbevételek alakulása

Szabó-Kósa Mária
adóosztály vezető

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz, valamint a
jogosultsági feltételek felülvizsgálata

Szabó József
polgármester

4. A 2023. évi felújítások, beruházások állása

Szabó József
polgármester

5. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a módosítása

Szabó József
polgármester

6. A sportról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Szabó József
polgármester

7. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának a módosítása

Szabó József
polgármester

8. Rendezési terv felülvizsgálata

Szabó József
polgármester

9. Rendezési terv módosítása

Szabó József
polgármester

10. Döntés igazgatási szünet elrendeléséről

Szabó József
polgármester

11. Plusz pénzügyi fedezet biztosítása fásításhoz

Szabó József
polgármester

12. Pénzügyi fedezet biztosítása külterületi utak javítására

Szabó József
polgármester

 


Képgaléria

 • 28583
 • 28613
 • 28543
 • 28616
 • 28570
 • 28555
 • 28528
 • 28586
 • 28607
 • 28498
 • 28510
 • 28589
 • 28495
 • 28522
 • 28604