Képviselő-testületi ülés

Répcelak Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2019. agusztus 29-én, csütörtökön
17.30 órakor ülést tart.

 
Az ülés helye:
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
Tanácskozó terem
Napirend

 

1. Az adóbevételek alakulása
Szabó-Kósa Mária adócsoport vezető

2. Tájékoztató a répcelaki Általános Iskola működéséről, különös tekintettel az évkezdésre
Az Általános Iskola és az Önkormányzat együttműködésének tapasztalatai

Iskola igazgató

3. Beszámoló a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról
dr. Kiss Julianna jegyző

4. Beszámoló a Képviselő-testület öt éves ciklusprogramjának végrehajtásáról
Szabó József polgármester

5. Bizottságok beszámolója az öt éves ciklus tevékenységéről
Bizottsági elnökök

6. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Szabó József polgármester

7. Temetkezési helyek megváltási és újra megváltási díjainak felülvizsgálata
Szabó József polgármester

8. Répcelak város kulturális koncepciójának elfogadása
Szórádi Enikő igazgató

9. Döntés szolgálati lakás kiutalása iránti kérelemről
Szabó József polgármester

10. Sporttelep használatára kötött szerződés módosítása
Szabó József polgármester

11. Répcelaki SE kérelme a Szarka Zoltán Sporttelepen történt beázás és fakivágás bérlő által elvégeztetett munkáiról
Szabó József polgármester


12. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
dr. Kiss Julianna jegyző

13. Fiatal házasok otthonában bérleti jogviszony létesítésére kiírt pályázat elbírálása
Szabó József polgármester

14. Gyermekorvosi alapellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés felmondása ügyében döntés
Szabó József polgármester

15.
Répcelak monográfiája című könyv kiosztásáról döntés
Szabó József polgármester

16. Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzat módosítása
Szabó József polgármester

17. Pénzügyi fedezet biztosítása a mini bölcsőde tervezéséhez
Szabó József polgármester

18. Pénzügyi fedezet biztosítás a Radó Kálmán életmű film készítéséhez
Szabó József polgármester

19. Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme
Szabó József polgármester

20. Gördülő fejlesztési terv elfogadása
Szabó József polgármester

21. Közvilágítás korszerűsítése
Szabó József polgármester


Képgaléria

 • 26511
 • 26434
 • 26409
 • 26422
 • 26529
 • 26400
 • 26412
 • 26403
 • 26526
 • 26425
 • 26508
 • 26428
 • 26397
 • 26579
 • 26585