Képviselõ-testületi ülés

Répcelak Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2016. március 31-én, 17.30 órakor
ülést tart.

Helye: a Répcelaki Közös Hivatal Tanácskozó terme

Napirend

1. Az önkormányzat által támogatott egyesületek beszámolója
Egyesületek vezetõi

2. 2016. évi közbeszerzési terv
dr. Kiss Julianna jegyzõ

3. Beszerzési szabályzat módosítása
dr. Kiss Julianna jegyzõ

4. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Finta Brigitta szociális ügyintézõ

5. A lakásszerzési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításának elsõ olvasata
Finta Brigitta szociális ügyintézõ

6. Az egészségügyi alapellátás körzeteirõl szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Finta Brigitta szociális ügyintézõ

7. Répcelaki Bölcsõde és Idõsek Klubja Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása
Lászlóné Moór Lilla intézményvezetõ

8. Répcelaki Bölcsõde és Idõsek Klubja szociális alapellátásokat nyújtó szakmai egysége Szakmai Programjának módosítása
Lászlóné Moór Lilla intézményvezetõ

9. Répcelaki Bölcsõde és Idõsek Klubja bölcsõdei szakmai egysége Szakmai Programjának módosítása
Lászlóné Moór Lilla intézményvezetõ

10. Szakorvosi rendelõ és a bérbe adott helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata
Böröndyné Nagy Anikó aljegyzõ

11. Répcelak történetével, múltbéli dokumentumainak gyûjtésével foglalkozó helytörténeti munkacsoport felállítása
Szabó József polgármester

12. Egyesületek pályázati önrészének, valamint programjainak és kisértékû tárgyi eszközbeszerzéseinek támogatására pályázati felhívásról döntés
Böröndyné Nagy Anikó aljegyzõ

13. Szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos programban való részvétel – konzorciumi együttmûködési megállapodás
Mérgesné Stampf Ildikó telüz.ber.csopvez.

14. Döntés óvodai parkoló kibõvítésének lehetõségérõl és indokoltságáról
Mérgesné Stampf Ildikó telüz.ber.csopvez.

15. Közvilágítás korszerûsítésérõl döntés
Mérgesné Stampf Ildikó telüz.ber.csopvez.

16. Megállapodás tervezet – ingatlanok tulajdonba adásáról
Mérgesné Stampf Ildikó telüz.ber.csopvez.

17. Tulajdonosi hozzájárulás bérleti szerzõdés megkötéséhez
Szabó József polgármester

18. Társasházi, önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos tájékoztató
Böröndyné Nagy Anikó aljegyzõ
Képgaléria

 • 26532
 • 26422
 • 26576
 • 26425
 • 26573
 • 26535
 • 26406
 • 26582
 • 26409
 • 26400
 • 26428
 • 26397
 • 26526
 • 26415
 • 26434