Képviselő-testületi ülés

Répcelak Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2020. június 25-én, csütörtökön
17.00 órakor ülést tart.

 
Az ülés helye:
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
Tanácskozó terem
Napirend
1. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről
Szabó József polgármester
 
2. Belső ellenőrzés tapasztalatai
dr. Kiss Julianna jegyző
 
3. 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámoló
Szabó József polgármester
 
4. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének a módosítása
Szabó József polgármester
 
5. 2020. évi felújítások, beruházások állása
Szabó József polgármester
 
6. Pályázat kiírása a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói beosztására
Szabó József polgármester
 
7. Önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek belső kontrollrendszer működtetésével kapcsolatos döntés
Szabó József polgármester
 
8. Répcelaki Sportegyesület kérelme TAO támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosításáról
Szabó József polgármester
 
9. Beszámoló a járványidőszakban nyújtott támogatásokról civil szervezetek számára
Szabó József polgármester
 
10. Döntés pályázatok benyújtásához
Szabó József polgármester
 
11. Folyékony hulladék elszállítására szolgáltató kiválasztása
Szabó József polgármester
 
12. Törzskönyvi nyilvántartás adatbázisának a kiegészítése
Szabó József polgármester
 
13. Répcelak, Honvéd u. 1. szám alatti társasház alapító okiratának módosítása
Szabó József polgármester
 
14. A VI-os számú szennyvízátemelő (Linde) bővítésének tudomásul vétele
Szabó József polgármester
 
15. Forgalmi rend meghatározásáról döntés
Szabó József polgármester
 
16. Ingatlan értékesítéséről döntés
Szabó József polgármester
 
17. Támogatási szerződés bölcsődei ellátás kapacitásbővítése kapcsán
Szabó József polgármester
 
18. Radó-ház záró kifizetési kérelmének visszavonása és új kérelem benyújtása
Szabó József polgármester
 
19. Megbízási szerződés módosítása Répcelak és térsége ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó
PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása kapcsán
Szabó József polgármester
 
20. A bezárt hulladéklerakó földmunkáihoz pénzügyi fedezet biztosítása
Szabó József polgármester
 
21. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának a módosítása
Boros András mb. igazgató
 
22. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának a módosítása
Boros András mb. igazgató


Képgaléria

 • 26529
 • 26573
 • 26781
 • 26526
 • 26582
 • 26511
 • 26434
 • 26431
 • 26787
 • 26576
 • 26775
 • 26425
 • 26772
 • 26428
 • 26505