Képviselő-testületi ülés

Répcelak Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2016. június 30-án, 17.00 órakor ülést tart.

Helye: a Répcelaki Közös Hivatal Tanácskozó terme
 

Napirend

1.       Az egészségügyi alapellátásban részt vevõ háziorvosok,
házi gyermekorvos és fogorvos tájékoztatója tevékenységérõl
és a település egészségügyi helyzetérõl
Egészségügyi alapellátást végzõk

2.       Répcelaki Sportegyesület beszámolója a 2015/2016-os bajnoki évrõl
Molnár Árpád SE elnök

3.       Aratási kilátások, környezetkímélõ technológiák a répcelaki határban
Dr. Németh Kálmán elnök, Papp György alelnök

4.       A hulladékgazdálkodás helyi rendjérõl szóló önkormányzati rendelet módosítása
Sipos-Nagy Anita igazgatási ügyintézõ

5.       Hulladékszállítási közszolgáltatási szerzõdés módosítása
Sipos-Nagy Anita igazgatási ügyintézõ

6.       A lakásszerzési támogatásáról szóló rendelet módosítása
Finta Brigitta szociális ügyintézõ

7.       Fogorvosi alapellátás nyújtására kötött mûködtetési szerzõdés módosítása
Finta Brigitta szociális ügyintézõ

8.       Répcelak, Honvéd u. 1. szám alatti lakás további hasznosításáról döntés
Szabó József polgármester

9.       Döntés szociális bérlakás bérlõjének kiválasztásáról
Böröndyné Nagy Anikó aljegyzõ

10.   Rally szervezésérõl döntés
Szabó József polgármester

11.   Jelzálogjog átvezetési kérelem
Molnár Lászlóné pénzügyi csoportvezetõ

12.   Ingatlan értékesítése az Ipari Parkban
Szabó József polgármester

13.   A város virágosítási feladatinak átadása a Nonprofit Kft. részére
Szabó József polgármester

14.   Közös Hivatal létszámának meghatározása
dr. Kiss Julianna jegyzõ

15.   Kiemelkedõ sportteljesítmény elismerése
Szabó József polgármester

16.   Praxisjog elidegenítésével kapcsolatos döntés
Szabó József polgármester


Képgaléria

 • 26400
 • 26582
 • 26579
 • 26529
 • 26425
 • 26585
 • 26431
 • 26406
 • 26415
 • 26573
 • 26576
 • 26532
 • 26505
 • 26535
 • 26526