Képviselő-testületi ülés

Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2021. november 25-én, csütörtökön 17.00 órakor 
​ülést tart.

Az ülés helye: 
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terem

Napirend

 
1. 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
dr. Kiss Julianna jegyző
 
2. 2022. évre vonatkozó költségvetési koncepció
Szabó József polgármester
 
3. A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Szabó József polgármester
 
4. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Szabó József polgármester
 
5. Az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról
szóló önkormányzati rendelet módosítása
Az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről döntés
Szabó József polgármester
 
6. Gárdonyi utcai önkormányzati tulajdonú telek értékesítéséről döntés
Szabó József polgármester
 
7. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítása
Lászlóné Moór Lilla intézményvezető
 
8. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítása
Boros András igazgató
 
9. Téli felkészülésről szóló beszámoló, valamint a téli üzemeltetési terv elfogadása
Szabó József polgármester
 
10. Jutalmak megállapításáról döntés
Szabó József polgármester
Boros András ÜB elnök
 
11. Közterületi térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzatának módosítása
Szabó József polgármester
 
12. RÉPCE TV Nonprofit Kft. szerződés módosítási kérelme
Szabó József polgármester
 
13. Gördülő fejlesztési terv módosítása
Szabó József polgármester
 
14. Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatásáról döntés
Szabó József polgármester
 
15. Döntés TOP Plusz konstrukcióban pályázat benyújtásáról
Szabó József polgármester
 
16. Répcelak 2030. fejlesztési koncepciójára pénzügyi fedezet biztosítása
Szabó József polgármester
 
17. Közterület átépítésére irányuló kérelem
Szabó József polgármester


Képgaléria

 • 27563
 • 27772
 • 27718
 • 27679
 • 27658
 • 27691
 • 27655
 • 27724
 • 27585
 • 27557
 • 27742
 • 27796
 • 27661
 • 27787
 • 27598