Képviselő-testületi ülés

Répcelak Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2019. március 28-án, csütörtökön
17.30 órakor ülést tart.

 
Az ülés helye:
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
Tanácskozó terem
Napirend

1. Az önkormányzat által támogatott egyesületek beszámolója
Egyesületek vezetői

2. 2019. évi közbeszerzési terv
dr. Kiss Julianna jegyző

3. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata a térítési díjak tekintetében
Lászlóné Moór Lilla intézményvezető

4. A közterülethasználat általános rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Szabó József polgármester

5. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Lászlóné Moór Lilla intézményvezető

6. Helyiségbérleti díjak felülvizsgálata
Szabó József polgármester

7. Beszámoló az EFOP-1.5.2-16-2017-00023 projekt azonosítószámú „Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése” elnevezésű
Európai Uniós projektről

Szabó József polgármester

8. KEHOP-2.1.3-15-2017-00068 azonosítószámú, „Répcelak és térsége ivóvízminőség-javító program (Répcelak, Nick, Csánig)” elnevezésű projektben vállalkozási szerződés 1. számú módosítása
Szabó József polgármester

9. A TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00005 azonosítószámú Fedett piac építése Répcelakon projektben a támogatási szerződés módosítása
Szabó József polgármester

10. „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (ÉKDU 5)” elnevezésű projektben a konzorciumi szerződés módosítása
Szabó József polgármester

11. Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány részére tulajdonosi hozzájárulás
Szabó József polgármester

12. Pénzügyi fedezet biztosítása tervezési munkához
Szabó József polgármester

13. Kiemelkedő sportteljesítmény elismerése
Szabó József polgármester

14. Az egyesületek pályázati önrészének, valamint programjainak és kis értékű tárgyi eszközbeszerzéseinek támogatására kiírt pályázati felhívás elfogadása
Szabó József polgármester

15. Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft. feladat-ellátási szerződése
Molnárné Pap Edina ügyvezető

16. Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása
Molnárné pap Edina ügyvezető

17. Medicopter Alapítvány támogatási kérelme
Szabó József polgármester

18. Szarka Zoltán Sporttelep 2017-2018. évi használati díjára vonatkozó önkormányzati követelés elengedésére vonatkozó döntés
Szabó József polgármester

19. Répcelak II-es számú szennyvízátemelő berendezés rekonstrukciója
Szabó József polgármester

20. Répce TV Nonprofit Kft. támogatás elszámolással kapcsolatos kérelme
Szabó József polgármester
 


Képgaléria

 • 26505
 • 26397
 • 26582
 • 26508
 • 26526
 • 26431
 • 26579
 • 26434
 • 26412
 • 26576
 • 26428
 • 26532
 • 26573
 • 26400
 • 26529