Képviselő-testületi ülés

Meghívó
 
Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. május 25-én, szerdán 16.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
 
Az ülés helye: Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terem

 
     
  
   
Napirend 
1. Beszámoló Répcelak város tűzvédelmi helyzetéről és a Sárvári Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2021. évi tevékenységéről
Csende Sándor
tűzoltó alezredes

 
2. Beszámoló a Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság 2021. évi munkájáról
Őri Tamás 
parancsnok
 
3. Beszámoló a Répcelaki Rendőrőrs 2021. évi munkájáról
Varga Gyula 
őrsparancsnok
 
4. Répce TV Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról beszámoló
Winkler Krisztina
ügyvezető
 
5. Beszámoló a Répce TV Nonprofit Kft. szakmai munkájáról
Winkler Krisztina
ügyvezető
 
6. Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról beszámoló
Engi Krisztián
ügyvezető
 
7. Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések
Szabó József 
polgármester
 
8. Répcelaki Sportegyesület éves beszámolója a használati szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséről
Németh Gábor
ügyvezető elnök
 
9. Beszámoló a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi munkájáról
Szabó József 
polgármester
 
10. Belső ellenőrzés tapasztalatai
dr. Kiss Julianna
jegyző
 
11. 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámoló
Szabó József 
polgármester
 
12. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról és a Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Szabó József 
polgármester
 
13. Beszámoló a kincstári ellenőrzés tapasztalatairól
dr. Kiss Julianna
jegyző
 
14. Döntés kártalanításról Aradi utcai bejárat ügyében
Szabó József
polgármester
 
15. Fülöp Csaba kártérítési ügye
Szabó József
polgármester
 
16. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja szervezeti és működési szabályzatának módosítása
Lászlóné Moór Lilla
intézményvezető
 
17. Répcelakért Közhasznú Egyesület kérelme
Szabó József
polgármester
 
18. Döntés közterületek elnevezéséről
Szabó József
polgármester
 
19. Tatay Sándor utcában közterület átépítéséről döntés
Szabó József
polgármester


Képgaléria

 • 28558
 • 28607
 • 28616
 • 28498
 • 28510
 • 28610
 • 28540
 • 28492
 • 28595
 • 28546
 • 28589
 • 28586
 • 28543
 • 28580
 • 28601