Június

Meghivó 2012.06.28.1.
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Beszámoló  Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I. félévi munkájáról
Beszámoló az Európai Uniós projektekkel megvalósult fejlesztésekrõl, azok hasznosulásáról
Közterület általános rendjérõl szóló rendelet módosítása
Kommunális rendelet hatályon kívül helyezése
Környezet védelmérõl szóló rendelet módosítása
Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása
BIK részére státusz biztosítása
BIK részére eszközbeszerzésre fedezet biztosítása
A civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló rendelet módosítása
Járdafelújítás terveztetése
Telekalakítás a Hunyadi utcában
Vasivíz Zrt. üzemeltetési szerzõdés elfogadása
Mûszerbeszerzés a répcelaki mentõállomás részére
Vérvételi lehetõség kapacitásának bõvítése és forrásigény
Népkert tervezésére beérkezett ajánlatok bírálata
Népkert tervezésére pénzügyi fedezet biztosítása
Közbeszerzési terv módosítása
Kérelem a telekalakításokkal kapcsolatos megbízási szerzõdés módosítására
Szakorvosi rendelõ bérbeadása
TÁMOP pályázattal kapcsolatos döntés
A nyelvtanulás támogatására kiírt pályázati felhívás módosítása
Civil szervezetek pályázati önrészének támogatására kiírt pályázati felhívás módosítása
Répce TV Alapító Okiratának módosításához döntés kiegészítése
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak megemelése
Képgaléria

 • 28595
 • 28522
 • 28549
 • 28589
 • 28558
 • 28570
 • 28607
 • 28492
 • 28613
 • 28510
 • 28601
 • 28577
 • 28580
 • 28513
 • 28540