Március

Elõterjesztés a Társasházi, önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos tájékoztatóhozMeghívó 2012.03.29
Elõterjesztés a Répcelaki Önkéntes Tûzoltóság önkormányzati tûzoltósággá alakulásához
Elõterjesztés a 2012. évi közbeszerzési tervéhez
Elõterjesztés a hatályos önkormányzati rendeletek átfogó felülvizsgálatáról
Elõterjesztés Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl
Elõterjesztés Az állattartásról szóló rendelet felülvizsgálatára
Elõterjesztés Répcelak város címerérõl, zászlójáról, pecsétjérõl és azok használatáról szóló rendelet módosításáról
Elõterjesztés Répcelak Város Önkormányzata Képviselõtestületének a helyi kitüntetésekrõl és címek adományozásáról szóló 11/2007.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hulladékgazdálkodási Terv 2011-2014
Elõterjesztés-Rendelet hulladékgazdálkodási terv
Elõterjesztés Szelektív hulladékgyûjtés fejlesztésével kapcsolatos lehetõségekrõl
Elõterjesztés Répcelak város közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Elõterjesztés Népkert terveinek elkészítésére pályázat kiírása
Elõterjesztés a Csánigi utca 29. szám alatti ingatlan értékesítése
Elõterjesztés CSEH 92 Kft szerzõdés módosítására
Elõterjesztés Telekhatár rendezésekhez
                    Telekalakítások 1.
                    Telekalakítások 2.
Elõterjesztés Járdák javítására karbantartására költségvetési keret biztosítására
Elõterjesztés 947/12 hrsz.-ú ingatlanról szolgalmi jog törléséhez
                    Megállapodás szolgalmi jog törlésérõl 
                    Változási vázrajz
Elõterjesztés Sportkoncepció elkészítéséhez
Elõterjesztés a Civil szervezetek pályázati önrészének támogatására
Elõterjesztés a Nyelvtanulás támogatására szóló pályázathoz
Elõterjesztés a Fiatal házasok otthonaként funkcionáló, Répcelak, Ady u. 5. 1. emelet 4.szám alatti önkormányzati bérlakásra pályázat kiírása
Elõterjesztés az életvédelmi építmény törlése az óvóhely kataszterbõl
Elõterjesztés a Pályázat benyújtása a Bezerédj Amália Tagóvoda épületfelújítására
Elõterjesztés- a MAC-TANK Kft. munkahelyteremtõ támogatására vonatkozó kérelméhez
Jegyzõkönyv


Képgaléria

 • 28555
 • 28592
 • 28540
 • 28558
 • 28498
 • 28549
 • 28607
 • 28586
 • 28583
 • 28616
 • 28613
 • 28546
 • 28595
 • 28528
 • 28580