Október

Meghívó 2012.október 29.
2013. évi belsõ ellenõrzési terv Répcelak
Bölcsõde és Idõsek Klubja Alapító Okiratának módosítása
Elõterjesztés-Döntés köznevelési intézmény mûködtetésérõl
Elõterjesztés-2012. évi közbeszerzési terv módosításához
Elõterjesztés- energetikai pályázatokról döntés
Elõterjesztés-Közbeszerzés - Tárgyalásos eljárás
Elõterjesztés-Mindenki keresztje tervdokumentáció készítéséhez fedezet biztosítása
Elõterjesztés- az önkormányzat 2013 évi belsõ ellenõrzési tervéhez
Elõterjesztés-Egészségügyi dolgozók továbbképzésének támogatása
Elõterjesztés-Móra F. Ált. Isk. és AMI részére pótelõirányzat biztosításhoz
Elõterjesztés járások kialakításához
Elõterjesztés-nõgyógyászati szakrendelésre kötött szerzõdés módosítása
Elõterjesztés-kábeltelevíziós hálózat üzemeltetésének kérdéséhez
Elõterjesztés karácsonyi segély megállapításhoz
Közbeszerzési terv 2012. Répcelak
Elõterjesztés-a közterület használat általános rendjérõl szóló rendelet módosításához
Megállapodás a járások kialakításához
Elõterjesztés MOK alapító okiratának módosításához
Elõterjesztés-Munkamegosztási Megállapodás
Munkamegosztási megállapodás
Elõterjesztés-a Polgármesteri Hivatal létszámával kapcsolatos döntés
Elõterjesztés-Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításához
Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat
Elõterjesztés Répcelak Város Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzata módosítására
Elõterjesztés-Temetõgondnoki feladatok ellátására kötött megbízási szerzõdés módosítása
Bölcsõde és Idõsek Klubja Alapító Okirat
JegyzõkönyvKépgaléria

 • 28592
 • 28546
 • 28595
 • 28601
 • 28580
 • 28570
 • 28510
 • 28549
 • 28583
 • 28492
 • 28613
 • 28586
 • 28577
 • 28543
 • 28619