Április

Meghívó 2012.04.26.
A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló
Beszámoló az Önkormányzati Társulások tevékenységérõl, pénzügyi helyzetérõl, a társulási cél megvalósulásáról
Belsõ ellenõrzés tapasztalatai
Továbbképzési terv családsegítésre
Beszámoló a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi mûködésérõl
Kistérségi vagyon átadásáról döntés
Felújítások, fejlesztések állásáról tájékoztató
Beszámoló a nem Európai Uniós támogatásokkal megvalósult fejlesztések utóellenõrzésérõl
Óvoda részére zsírfogók kiépítése
Tekepálya javítás munkáira fedezet biztosítása
Bölcsõde és Idõsek Klubja Összevont Intézmény vezetõ kiválasztására pályázat hirdetése
A 86-os fõút mellett lévõ veszélyes fák eltávolítása
Rendeletek felülvizsgálata:
                                Elõterjesztés Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására
                                Elõterjesztés Répcelak város vagyonáról           
                                Elõterjesztés A munkahelyteremtés helyi támogatásáról    
                               A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtásáról szóló rendelet módosítása
                                A központi közmûnyilvántartásról szóló rendelet módosítása
                               A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról szóló rendelet módosítása
A települési szilárd hulladék összegyûjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Szociális szolgáltatástervezési  koncepció
Fiatal házasok otthona pályázat elbírálása
Beszámoló a lakásellenõrzés tapasztalatairól
Gyermekjóléti Szolgálat miatti rendeletalkotás és ehhez társulási megállapodás módosítása
Kisbusz beszerzésrõl döntés
Jegyzõkönyv


Képgaléria

 • 28586
 • 28613
 • 28513
 • 28528
 • 28577
 • 28616
 • 28510
 • 28555
 • 28570
 • 28540
 • 28495
 • 28558
 • 28607
 • 28619
 • 28549