Képviselõ-testületi ülés

Répcelak Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2016. szeptember 15-én, 17.30 órakor
ülést tart.

Helye: a Répcelaki Közös Hivatal
Tanácskozó terme

NapirendNapirend:


1. Az M86-os út megépítésével kapcsolatos aktuális feladatok
        Szabó József polgármester

2. Beszámoló a Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja működéséről, tevékenységéről
        Lászlóné Moór Lilla intézményvezető

3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása        
Szabó József polgármester

4.Háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése        
dr. Kiss Julianna jegyző

5. Döntés a kötelező önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás érdekében pályázat benyújtásáról        
dr. Kiss Julianna jegyző

6.  Az Önkormányzat tulajdonában álló vadászterületek képviseleti jogának megállapítása, valamint az ingatlanokhoz kötődő vadászati jog haszonbérbe adásának tudomásul vétele
        Sipos-Nagy Anita igazgatási ügyintéző

7. Döntés szociális bérlakás bérlőjének kiválasztásáról        
Böröndyné Nagy Anikó aljegyző

8. Közbeszerzési terv módosítása        
dr. Kiss Julianna jegyző

9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója
Finta Brigitta szociális ügyintéző


Képgaléria

 • 26585
 • 26428
 • 26415
 • 26431
 • 26529
 • 26579
 • 26400
 • 26425
 • 26582
 • 26412
 • 26403
 • 26422
 • 26409
 • 26511
 • 26505