Képviselõ-testületi ülés


Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselõ-testülete 
2017. március 30-án, 17.30 órakor
ülést tart.

Helye: a Répcelaki Közös Hivatal
Tanácskozó terme
Napirend1. Az önkormányzat által támogatott egyesületek beszámolója
Egyesületek vezetői

2. 2017. évi közbeszerzési terv
dr. Kiss Julianna
jegyző


3. Intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Lászlóné Moór Lilla
intézményvezető


4. Szakorvosi rendelő és a bérbe adott helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata
Szabó József
polgármester 


5. Az egészségügyi  alapellátást végző háziorvosok működési feltételeinek javítását elősegítő támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Finta Brigitta
szociális ügyintéző


6. A képviselő-testület és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Szabó József
polgármester 


7. A lakásszerzési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Finta Brigitta
szociális ügyintéző


8. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Szabó József
polgármester 


9. Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Sipos-Nagy Anita
igazgatási ügyintéző 


10. Civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Böröndyné Nagy Anikó
aljegyző


11. Településrendezési eszköz elfogadása
Mérgesné Stampf Ildikó 
telüz.ber.csopvez.


12. Tatay S. utcában telek vásárlásra irányuló kérelmekről döntés
Szabó József
polgármester


13. Egészségház belső átalakítási és felújítási munkák ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatokról döntés 
Mérgesné Stampf Ildikó 
telüz.ber.csopvez.


14. Döntés energiamegtakarítási-terv elkészíttetéséről        
Mérgesné Stampf Ildikó 
telüz.ber.csopvez.


15. Egyesületek pályázati önrészének, valamint programjainak és kisértékű tárgyi eszközbeszerzéseinek támogatására szóló pályázati felhívásról döntés
Böröndyné Nagy Anikó
aljegyző 


16. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja szervezeti és működési szabályzatának módosítása
Lászlóné Moór Lilla 
intézményvezető


17. Közszolgáltatási szerződés a Nonprofit Kft-vel
Szabó József
polgármester 


18. Beruházási munkák elismerése és beszámítása a bérleti díjba – Liss Kft.
Szabó József
polgármester 


19. „Eszter mosolyáért” Alapítvány támogatási kérelme
Szabó József
polgármester 


20. Pénzkezelési és Iratkezelési szabályzat elkészítésével kapcsolatos határozat módosítása, valamint a Pénzkezelési és Informatikai Biztonsági Szabályzat tudomásulvétele
Szabó József
polgármester


21. Önkormányzati lakás felújításáról döntés
Szabó József
polgármester 


22. Halotthűtő berendezés igénybevételére vonatkozó megállapodás megkötése  
Szabó József
polgármester


23. Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár szolgáltatási díjtételeinek módosítása
Szórádi Enikő
igazgató


24. Pannontej Zrt-vel kötendő tulajdonjogot keletkeztető szerződés elfogadása
Szabó József
polgármester


 


Képgaléria

 • 26403
 • 26573
 • 26579
 • 26529
 • 26415
 • 26406
 • 26526
 • 26422
 • 26425
 • 26431
 • 26585
 • 26535
 • 26428
 • 26582
 • 26532