Képviselõ-testületi ülés

Répcelak Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2016. november 24-én, 17.30 órakor
ülést tart.

Helye: a Répcelaki Közös Hivatal
Tanácskozó terme

Napirend
Napirend 

1. 2017. évre vonatkozó költségvetési koncepció
Szabó József polgármester
 
2. 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
dr. Kiss Julianna jegyző
 
3. Háziorvossal kötendő feladatellátási szerződés elfogadása
Szabó József polgármester
 
4. Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsági tagjainak választása
Szabó József polgármester
 
5. Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft. béren kívüli juttatásokról szóló szabályzatának elfogadása
Molnárné Pap Edina ügyvezető
 
6. Megállapodás a KLIK-kel sportöltöző melegvízellátásának biztosítására
Szabó József polgármester
 
7. Fiatal házasok otthonaként funkcionáló önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyára pályázat kiírása
Böröndyné Nagy Anikó aljegyző

8. Villamos energia beszerzés
Nagy Attiláné telüz.ber.üi.
 
9. Tájékoztató a téli időszakra történő felkészülésről
Nagy Attiláné telüz.ber.üi.
 
10. Döntés forgalmi rend felülvizsgálatáról
Nagy Attiláné telüz.ber.üi.
 
11. Sporttelep használatba adásáról döntés
Szabó József polgármester
 
12. Ravatalozó felújítására a közbeszerzési ajánlattételi eljárásban a beérkezett ajánlatokról döntés
dr. Kiss Julianna jegyző

13. Döntés jutalmak megállapításáról
Szabó József polgármester
Boros András Ügyrendi Biz. elnöke
 


Képgaléria

 • 26511
 • 26428
 • 26400
 • 26415
 • 26422
 • 26412
 • 26529
 • 26425
 • 26431
 • 26397
 • 26505
 • 26508
 • 26403
 • 26532
 • 26434