5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdések

K I M U T A T Á S

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. § (1) bekezdésében meghatározott - nettó öt millió forintot elérõ vagy meghaladó értékû - Répcelak Város Önkormányzata által 2008. évben kötött szerzõdésekrõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. § (1) bekezdése elõírja, hogy az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ - nettó ötmillió forintot elérõ vagy azt meghaladó értékû - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adására vonatkozó szerzõdések adatait a szerzõdéskötést követõ 60 napon belül közzé kell tenni.

A (2) bekezdés alapján az egy költségvetési évben ugyanazon szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú szerzõdések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

1.

A szerzõdés tárgya:              Járdaépítési és fenntartási munkák
A szerzõdõ fél neve:             TIA 2002. Kft. Sárvár 
A szerzõdés
-tárgyának nettó értéke (Ft):   5.343.400,-
-idõtartama:                           2008.09.30.
-megkötésének ideje:            2008.06.02.
-módosításának ideje:                ---

------------------------------------------------------------------------------------------

 2.

A szerzõdés tárgya:              Ipari Park útépítési munkák
A szerzõdõ fél neve:             TIA 2002. Kft. Sárvár 
A szerzõdés
-tárgyának nettó értéke (Ft):   14.233.007,-
-idõtartama:                           2008.10.30.
-megkötésének ideje:            2008.09.10.

-módosításának ideje:                ---

--------------------------------------------------------------------------
3.

A szerzõdés tárgya:          Digitális közmûtérkép elkészítése  
A szerzõdõ fél neve:          Földmérõ és Térképészeti Kft Szombathely
A szerzõdés
-tárgyának bruttó értéke (Ft):   7.800.000,-
-idõtartama:                           
-megkötésének ideje:            

-módosításának ideje:                ---

--------------------------------------------------------------------------
4.

A szerzõdés tárgya:          Linde lakótelep szennyvízcsatornázása
A szerzõdõ fél neve:          TIA 2002. Kft Sárvár Sótonyi u. 7/B
A szerzõdés
-tárgyának nettó értéke (Ft):   11.549.730,-
-idõtartama:                       2009.05.15. - 2009.08.30.   
-megkötésének ideje:         2009.05.10.  

-módosításának ideje:                ---

--------------------------------------------------------------------------
5.

A szerzõdés tárgya:          Répcelak Városközpont rekonstrukció kiviteli terveinek elkészítése
A szerzõdõ fél neve:          COMFORT Tervezõ Kft. Gyõr, Arany J. u. 28.-32.
A szerzõdés
-tárgyának nettó értéke (Ft):   9.700.000,-
-idõtartama:                       2009.06.12. - 2009.09.15.   
-megkötésének ideje:         2009.06.12.  

-módosításának ideje:                ---


Képgaléria

 • 28498
 • 28607
 • 28583
 • 28586
 • 28616
 • 28492
 • 28601
 • 28619
 • 28546
 • 28589
 • 28543
 • 28528
 • 28513
 • 28577
 • 28592