KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00143 Répcelak Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Pályázat kódszáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00143

A projekt célja és rövid összefoglalása:
A projekt célja az adminisztratív terhek csökkentése, amely a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfejlesztés) és az elektronikus folyamatok fejlesztésén, szakrendszerek egységesítésén, (tovább)fejlesztésén szolgáltató képességének növelésén keresztül valósítható meg. A projekt keretében Répcelak Város Önkormányzata csatlakozik az ASP rendszerhez, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátáshoz szükséges alkalmazásokat. Az ASP rendszer keretein belül az önkormányzat 2017. január 1.naptól csatlakozott az önkormányzati adó rendszerhez és a gazdálkodási rendszerhez. 2018. január 1-étől megvalósul az iratkezelő, ingatlanvagyon-kataszter, ipar- és kereskedelmi, hagyatéki leltár rendszerhez történő csatlakozás is. A projekt során eszközbeszerzés, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, tesztelése, az önkormányzat elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása feladatok valósulnak meg.
  
 Projekt szakmai-műszaki tartalma
 
A projekt megvalósítási helyszínek:               9653 Répcelak, Bartók Béla utca 38. és
                                                                       9652 Nick, Rákóczi Ferenc utca 14.
 
 
A megvalósítás fő helyszínén, a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatalban eszközbeszerzés valósul meg (laptopok, kártyaolvasók, multifunkciós nyomtatók, rack szekrény, switch, szünetmentes tápegység beszerzésére kerül sor az ASP Korm-rendeletben előírt követelmények figyelembe vételével), 3 szabályzat kerül módosításra, az önkormányzati rendszerek adatminőségének javítása, ASP rendszerbe történő átmigrálása, tesztelése, élesítése történik meg 2 ütemben. Első körben az adó- és gazdálkodási szakrendszerekhez történik a csatlakozás 2017. január-1-étől. 2. körben az ASP többi szakrendszeréhez is csatlakozik az önkormányzat 2018. január 1-étől. A szakrendszereket használó ügyintézők e-learning és jelenléti/elméleti és gyakorlati oktatásokon vesznek részt. Kialakításra kerülnek az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek. A Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal nicki kirendeltségén a minimum feltételeknek megfelelő multifunkciós nyomtató kerül beszerzésre.
 
Kedvezményezett:                 Répcelak Város Önkormányzata
 
Megítélt támogatás:               7.000.000,-Ft
Támogatás mértéke:             100%
Megvalósítási időszak:          2016.10.15.-2018.06.30.


Képgaléria

 • 27595
 • 27676
 • 27579
 • 27576
 • 27582
 • 27769
 • 27937
 • 27652
 • 27940
 • 27949
 • 27585
 • 27727
 • 27730
 • 27682
 • 27616