NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0012 - Répcelak városért program


   

NYDOP-.1.1/A-2f-2009-0012 "Répcelak Városért Program"

Kivitelezés ideje: 2010.06.03.- 2011. 04.30.

Kedvezményezett:
Répcelak Város Önkormányzata (9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. Tel., Fax: 95/370-101)
www.repcelak.hu

Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
http://www.nfu.hu

Közremûködõ szervezet:
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

(9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6. Tel.:99/512-910, Fax: 99/512-919)
www.westpa.hu

Kivitelezõ:
Fõ tér rekonstrukció:

Magyar Aszfalt Kft., 1135 Budapest, Szegedi u. 35.-37.

Mûvelõdési Otthon és Könyvtár rekonstrukció:

Vasi Tandem Építõipari és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Mátyás király u. 17.

Tekepálya bõvítése:

Vasber Zrt. 9751 Vép, Dózsa Gy. u. 26.

Rendõrség épület felújítása:

Design Bau 2006. Kft. 9791 Dozmat, Pinkafõi u. 9.

Tervezõ:

Szövterv Kft. 9700 Szombathely, Óperint u. 2.-4.

Comfort Tervezõ Kft. 9021 Gyõr, Arany J. u. 28.-32.

Savariaplan Kft. 9700 Szombathely, Zanati u. 4.

Mûszaki ellenõr, lebonyolító:

Szövterv Kft. 9700 Szombathely, Óperint u. 2.-4.

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 410.732.192,- Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt leírása:

2007 évben kiírásra került az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a „Városközpontok funkcióbõvítõ megújítása a nem megyei jogú városokban” címû a Európai Uniós pénzeszközök elnyerését szolgáló pályázati felhívás, melyre az önkormányzata a konzorciumi partnereivel közösen -  Répcelak és Vidéke Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet, Katolikus Egyház, Rendõrség –benyújtotta pályázatát. A pályázat sikeresen szerepelt. 2010. május 12.-én kézhez vettük a támogató döntésrõl szóló levelet, melyben értesítettek bennünket, hogy a ROP Irányító Hatóság vezetõje 562.158.692,-Ft elszámolható költség mellett 410.732.192,-Ft összegû támogatásra érdemesnek ítélte projektünket.   

Mivel több résztvevõs programról van szó elõször az önkormányzat által megfogalmazott célokat ismertetem:

A városközpont kialakításán belül megújulna illetve átépítésre kerül a lámpás keresztezõdéstõl a 46.-osz számú házig a Bartók Béla utca, az Úttörõ utca a 2. számú épületig valamint a rendõrség épületéig a Jókai utca útburkolata, járdái, kocsi beállói. A Bartók Béla utcában és a Jókai utcában  az útburkolat aszfaltos kialakítású kiemelt szegéllyel, futósorral, az Úttörõ utcában a térkõburkolat szintén kiemelt szegéllyel futósorral készül. Út- és járdatengely korrekció szükséges az evangélikus templom elõtti csomópontban. Megszûnik a keresztezõdésben lévõ néha a beláthatóságot zavaró sövényháromszög. Elbontásra kerül a templom elõtti illetve jobb oldali kerítés és úgymond az egyház területén belülre kerül a térkõ burkolattal ellátott járda. A templom mellett a jelenleg is parkolásra használt területen kialakításra kerül egy 19 db gépkocsi elhelyezésére alkalmas térkõ burkolattal, kiemelt szegéllyel és 6 db egyágú dísz kandeláberrel ellátott parkoló. Megújul a templom környezete is. A templom körül díszburkolattal kialakított járda és kerékpártároló kerül megépítésre illetve növényzet telepítése is szerepel a programban. A templom elõtti zöldterületen egy Luther Márton mellszobor kap helyet.

A Mûvelõdési Otthon és Könyvtár parkjának belsõ úthálózata is átépül. A legszembetûnõbb változás a központi dísztér kialakítása egy térkõ burkolattal ellátott útkeresztezõdéssel, valamint a közepén egy impozáns kialakítású díszmedence szökõkúttal. Az út körül díszkandeláberek, díszvilágítások és kényelmes padok sora emeli a tér kialakításának élvezeti értékét

A jelenleg fehér murva kaviccsal és betonnal kialakított dísztér szintén térkõ burkolatot kap. Az épület ÉNY-i  sarkán a paplakkal szemben lévõ parkoló megszûnik, helyette egy kerékpártároló kerül elhelyezésre, ugyanúgy mint a könyvár bejárata felöli oldalon. Megújul az épület mögötti parkoló is, melyhez kapcsolódóan a Rendõrség épülete mellet húzódna egy szervizút, melynek a Jókai utca felõli keresztezõdésében kialakításra kerül 20 db gépkocsi elhelyezésére alkalmas parkoló.

Az útépítésekkel együtt kiemelt szerepet kap a zöldfelület rendezés, növénytelepítés. Az utak, parkolók  mellett lombhullató fasorok telepítése, valamint a Mûvelõdési Otthon és Könyvtár parkjának teljes átalakítása is szerepel az elképzeléseink között.

A 20 kV-os földkábel vezeték a Bartók Béla utca Jókai utca keresztezõdésétõl kiindulva az Arany János utcában lévõ szennyvíz átemelõ mögött újonnan megépülõ trafóállomásig kerül kiépítésre. Ezzel egyidejûleg megszûnik a Bartók Béla utca Úttörõ utca sarkán lévõ trafóház. Ezen a területen teljesen megújul a közvilágítási rendszer. A 0,4 kV-os légkábelek helyett új földkábelek, valamint új közvilágítási és térvilágítási kandeláberek kerülnek elhelyezésre. Az útberuházásokhoz kapcsolódóan felújításra kerül a Petõfi Sándor utcában a lámpás keresztezõdéstõl az Arany János utcáig a járdaburkolat.

Felújításra kerül továbbá a Mûvelõdési Otthon és Könyvtár épülete is

         A tervezett infrastrukturális jellegû felújítások a következõk:

· Az elõterek-közlekedõk újbóli az akadálymentességgel is összefüggõ, vezetõsávos burkolása

· A nagyterem szellõzésének korszerû gépészeti légkezelõ központtal történõ átépítése.

· A nagyterem színház technikai körülményeinek, felszereléseinek igény arányos megvalósítása (padló-fal-mennyezetfelületek –sötétítõ bevonatolása, függönyözés, színpad függönyrendszeres elhatárolása, nézõtér és színpad független szabályozható világítása, a játéktér pozícionált plasztikus fényrendszerének kiépítése)

· Vagyon- életvédelmi biztonsági jelzõrendszer kiépítése

· Az épület párkányba süllyesztett csapadékvíz csatorna rendszerének felújítása, területi elvezetése

 

Tervezett funkcióbõvítés

·    Rendezvénytéri székek, installációk közvetlen raktározásának biztosítása épületbõvítéssel

·    Tanácskozóteremben galéria kialakítás megteremtése (padlóburkolat csere, installációk beszerzése)

·    Házasságkötõ terembe mozgás-sport testedzõ tevékenység bevitele Tervezett új funkció a zenei próbaterem kialakítása az épület tetõterének 88 m2 nagyságú beépítésével.

 

Megvalósul az épület teljes akadálymentesítése

·   A fõbejáratoknál teljes külsõ homlokzati nyílászáró cserével

·   Közlekedõkben, elõterekben új burkolat által

·   Nagyterem két bejáratánál átépített korszerû könnyített nyílásmódú tûzgátló ajtókkal

·   Nagyterem bejárata mellett belsõ lift kialakítása 

·   A könyvtár tetõszinti megközelítésénél a lépcsõre telepített ferdepályás emelõlappal

·   A férfi-nõi mosdók teljes akadálymentes blokkos átépítésével

·   Az ifjúsági klub és a zenei próbaterem tetõszinti megközelítése fix függõleges emelõ berendezés telepítésével valósítható meg

Az épület energetikai korszerûsítése a homlokzati nyílászárók teljes körû cseréjével valamint a nagyterem tetõfödém hõszigetelésének kiegészítésével valósul meg.

Bõvítésre kerül a városi sporttelepen lévõ öltözõ épülete is. A meglévõ kétsávos automata tekepálya újabb kétsávos a mai kor igényeinek megfelelõ pályával kerül kiegészítésre. Az új épületrésszel a csapatok részére külön 8-8 fõs öltözõ-fürdõ létesítése valósul meg. Valamint kialakítást nyer egy új bejárat is a tekepályát és az öltözõblokkot összekötõ folyosó végén. Az épület akadálymentessége a régi fõbejárathoz tervezett 5% meredekségû rámpával, belül kerekesszék szállító szerkezet rendszeresítésével valósul meg.

A pályázatban szerepeltettük további hulladékgyûjtõ sziget kialakítását is.

Megépítésre kerül a Katolikus templom parkolója és a megközelítését szolgáló útja az iskolához vezetõ járda mellett. A parkolóban összesen 15 db gépkocsi helyezhetõ el.

A Répcelak és Vidéke Kereskedelmi Szolgáltató Kft elképzelése szerint a helyi ÁFÉSZ iroda tetõszerkezete újult meg, illetve a város jellegzetes Lila áruháza kapott új festést.

A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet a bankfiók épületének külsõ belsõ felújítását szeretné megvalósítani. A külsõ homlokzatra új felirat kerül, belsõ terei nyílászárói kicserélõdnek.

A rendõrség épületének külsõ homlokzati felújítása illetve a bejárat akadálymentesítése valósulna meg a pályázat keretein belül.


 KépekKépgaléria

 • 28586
 • 28513
 • 28492
 • 28495
 • 28601
 • 28570
 • 28577
 • 28498
 • 28558
 • 28540
 • 28546
 • 28549
 • 28580
 • 28543
 • 28583