NYDOP-5.3.1/2F-2f-2009-0012 - Százszorszép Óvoda felújítása és bõvítése


NYDOP-5.3.1/2F-2f-2009-0012 "
Az esélyegyenlõség és a minõségi óvodai nevelés biztosítása a répcelaki közoktatási mikrotérségben" Répcelaki Százszorszép Óvoda felújítására és bõvítésére

Kivitelezés ideje: 2009.07.16.- 2010. 07.16

Kedvezményezett:
Répcelak Város Önkormányzata (9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.
Tel., Fax: 95/370-101)
www.repcelak.hu

Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
http://www.nfu.hu

Közremûködõ szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda (9400 Sopron, Verõ József u. 1.
Tel.:99/512-710, 99/512-710 Fax: 99/512-717)
www.vati.hu

Kivitelezõ:
Generál Építõmester Kft. (Szombathely, Szent Gellért tér 2.)
Felelõs mûszaki vezetõ: Mórocz József Á18-094-0293
Tervezõ: Szövterv Kft. (9700 Szombathely, Óperint u. 2.-4.)
Mûszaki ellenõr: Vasi Dolomit Kft. 9700 Szombathely, Széll K. u. 14. (Eredits Norbert MÜE-É-1-MMK18-00608/2012)

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 132.632.298,- Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt célja:

A jelenleg 110 férõhelyes, maximális kihasználtsággal mûködõ Százszorszép Óvoda bõvítése indokolt a demográfiai mutatók (születésszámok növekedése) és az elõzõ évek mûködési tapasztalatai alapján 125 férõhelyre. Az óvoda egyre bõvülõ térségi szerepe is a gyermeklétszám növekedését eredményezte. A fenntartói kör is folyamatosan bõvül, ezzel arányosan a gyermeklétszám is, amelyet alátámasztja az is, hogy három nevelési évben is az OKÉV-hez engedélyért kellett folyamodni, hiszen az Alapító Okirat szerint akkor még csak 100 férõhelyes volt az óvoda.

A pályázati forrásnak köszönhetõen a bõvítéssel nem csak az 5. óvodai csoportszoba kerülne kialakításra, hanem a hiányzó funkciókat is pótolnak: foglalkoztató szoba, öltözõ, fürdõ, orvosi szoba, elkülönítõ, akadálymentes illemhely, bejárat és összekötõ folyosó helyiségek is kialakításra kerülnek.

Az óvodai infrastruktúra fejlesztésének keretein belül megtörténik az óvodai környezet átalakítása, az óvoda bõvítése, az erõforrások és a korszerû tárgyi eszközök körének bõvítése. Kialakításra kerül és korszerû eszközökkel lesz ellátva az új fejlesztõ terem; akadálymentesítés valósul meg, így javul a közoktatási szolgáltatások elérhetõségének biztosítása és szolgáltatási minõségének javítása. A fejlesztés eredményeképpen az óvodában olyan nevelési módszerek alkalmazására nyílik lehetõség, amelyek megfelelnek a 21. századi óvoda technikai és nevelés-módszertani követelményeinek. Ennek segítségével a gyermekek nemcsak jobb környezetben tölthetik óvodai éveiket, de új módszereket vonhatnak be az óvodapedagógusok a nevelési folyamatba. A korszerûsítéseknek köszönhetõen a répcelaki óvodában 8 fejlesztéssel érintett csoportszoba és 1 fejújított terem lesz megtalálható.

Közvetlen célok:
- A óvodaépületek felújítása, korszerûsítése; technikai és tárgyi feltételek erõsítése.
- Szociális hátrányok csökkentése, esélyegyenlõség megteremtése, teljes körû akadálymentesítés megvalósulása.
- A kistérségi együttmûködések eddig is megvalósultak a répcelaki óvoda esetében, de várható, hogy a jelenleg szerzõdést kötött 8 településen kívül újabbak is csatlakozhatnak a megújult, tartalmi fejlõdésen is átesett óvodai környezet hatására.

Hosszú távú célok:
- A térség képzettségi átlagának javítása a színvonalas iskolai elõkészítõ munkának köszönhetõen, valamint a társadalmi különbségek csökkentése, hiszen a felsorolt fejlesztések ösztönzõen hatnak a gyermekekre.
- Az otthonos környezet kialakítása hozzájárul a gyermekek környezetbarát szemléletmódjának formálásához.
- A fejlesztések elõsegíthetik a sajátos nevelési igényû gyermekek integrációját, a tehetségek kibontakoztatását.

Répcelak Város Önkormányzata

Rövid történet képekben az óvoda felújításáról:


Képgaléria

 • 27784
 • 27622
 • 27745
 • 27934
 • 27616
 • 27742
 • 27649
 • 27610
 • 27754
 • 27712
 • 27703
 • 27760
 • 27658
 • 27640
 • 27573