TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0031 - Vas megyei könyvtárak ... szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése


TÁMOP  3.2.4-08/01-2009-0031 "Tudásdepó-Expressz"
 

A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erõsítése az élethosszig tartó tanulás érdekében A Mûvelõdési Otthon és Könyvtár a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár vezette konzorcium tagjaként sikeres pályázatot nyújtott be 2009. februárjában a Vas megyei könyvtárak formális és informális tanulást támogató szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése címmel.

A 2010. március 1-jén induló, és 2012. február 28-án záruló projekt teljes támogatása 86.198.558 Ft. Ebbõl az összegbõl a Mûvelõdési Otthon és Könyvtár támogatása 5.049.010 Ft.

A projekt alapvetõ célkitûzése, hogy az együttmûködõ könyvtárak  -   dokumentumaik döntõ hányadáról 24 órás elérhetõséggel biztosítsák a tájékozódási lehetõséget a különbözõ településeken élõknek, és a különféle oktatási intézményekben tanulóknak - interaktív, használóbarát könyvtári honlapok kialakításával közvetlen kommunikációs lehetõséget teremtsenek a könyvtár és használója között: minden regisztrált könyvtárhasználó önállóan „menedzselheti” könyvtári tranzakcióit (hosszabbítás, elõjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés kezdeményezése), -    saját fejlesztésû, elsõdlegesen helyismereti tartalmú adatbázisok építésével, közhasznú információk szolgáltatásával biztosítsák az információhoz való korlátozásmentes hozzáférést, -   az elektronikus írástudáshoz kapcsolódó ismeretek átadásával a korszerû információszerzõ technikákat tudatosan használók körét bõvítsék, -     az örömszerzõ olvasást középpontba állító megyei rendezvénysorozattal és a kapcsolódó helyi programokkal a kulturális tõke fontosságát tudatosítsák.  

A répcelaki városi könyvtár projekttervezete kiemelten kezeli tartalomszolgál-tatási erõforrásainak fejlesztését, interaktív könyvtári portálon Web-alapú szolgáltatáskínálat kialakítását.   A könyvtár tartalomszolgáltatási fejlesztése a tulajdonában lévõ, a helytörténeti kutatásban egyedi értéket képviselõ fotógyûjtemény feldolgozását jelenti az intézmény által használt integrált rendszerben és 24 órás szolgáltatását az önálló könyvtári honlapon.   A honlapfejlesztés elsõdleges szempontja a tanulási szükségetek és a különbözõ felhasználói csoportok igényeinek színvonalas kielégítése. Az interaktív, akadálymentesített, egyes elemeiben két nyelvre lefordított (angol, német) honlap lehetõséget kínál arra, hogy a könyvtár használói önállóan kezdeményezzenek kölcsönzéshosszabbítást, elõjegyzést, könyvtárközi kölcsönzést. Ezen kívül természetes módon biztosítja a répcelaki mikrotérség kulturális tartalmainak közzétételét.  

A könyvtár egyedi kezdeményezésû olvasásnépszerûsítõ kezdeményezése, a Szamárfülek a 10-14 éves korosztály kötelezõ és ajánlott olvasmányainak a komplex esztétika eszközrendszerével való feldolgozása, a formális oktatás keretein kívül.

A tervezett programok másik nagy csoportja, a helyi általános iskolával együttmûködve, annak névadója, Móra Ferenc elõtt kíván tisztelegni. A Móra-hét rendezvényei – Zengõ abc elnevezéssel – a szépolvasási, szépkiejtési készségek fejlesztésére, az olvasmányélmények drámapedagógiai eszközrend-szerrel való megvitatására helyezik a hangsúlyt.

A tervezett helyi programkínálat harmadik eleme Tatay Sándorhoz kapcsolódik, aki Répcelakon kezdte meg írói pályafutását. A nevével fémjelzett rendezvény – a munkássága elõtt tisztelgõ emlékkonferencián túl – a mikrotérség valamennyi írópalántájának megmérettetési lehetõséget kínál. A tervezett olvasásnépszerûsítõ programok mindegyike a nyomtatott írásmû kézbevétele, értõ/értelmezõ forgatása mellett épít a megújuló intézményi honlap kínálta lehetõségre, interaktív feladatsorok közzétételével.  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulhat meg.


Képgaléria

 • 27643
 • 27652
 • 27802
 • 27931
 • 27751
 • 27619
 • 27793
 • 27610
 • 27673
 • 27582
 • 27757
 • 27742
 • 27640
 • 27772
 • 27739