TÁMOP 3.4.1.-08/2-2008-0025 - Felkészítés a kompetencia alapú nevelés - oktatásra Répcelakon


TÁMOP 3.4.1.-08/2-2008-0025
Felkészítés a kompetencia alapú nevelés - oktatásra Répcelakon

1. Implementáció
Kompetencia alapú oktatás

Szövegértés-szövegalkotás (A)     1.a ,  5.a,  5.b    osztályok
Matematika  (A)  1.a ,  5.a, 5.b     osztályok
Szociális és életvitel  (B)    5.a,  5.b,  6.a,  6.b   osztályok

Újszerû tanulásszervezés
Tantárgytömbösített oktatás:  magyar nyelv és irodalom 5.a,   5.b,   6.a,   6.b,   7.a,   7.b   osztályok
Mûveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása:
Magyar nyelv és irodalom   5.a, 5.b     osztályok
ÖKO-projekt
Egészségmanó és Fogtündér Témahét
Család Témahét

2. Adaptáció
Jó gyakorlatok megismerése, átvétele

Információs és kommunikációs technológiák hatékony alkalmazása
Szociális kompetencia eredményes fejlesztése

3. Saját innováció
Együttnevelés, képességfejlesztés, drámapedagógia         
Interkulturális tartalmak támogatása
Tehetségfejlesztés
Drámajáték gyûjtemény
Testvériskolai programokhoz segédanyag
Egyéni tehetségfejlesztõ program

4. Átfogó intézményfejlesztés
Szemléletformálás
Fenntarthatóság biztosítása
Dokumentumaink átdolgozása: Pedagógiai Program,

Helyi Tanterv, Intézményi Minõségirányítási Program,  Szervezeti és Mûködési Szabályzat, Továbbképzési Terv, Beiskolázási Terv,  IKT stratégia?
Szakmai együttmûködések kialakítása
Színházakkal együttmûködés, a helyi társadalom szereplõivel közös programok

5. IKT alkalmazása
Digitális tartalmak, taneszközök használata
Digitális tartalmak, taneszközök használata, digitális készségek fejlesztése
A bevont tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak
25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóra

6. Szervezetfejlesztés
Humán erõforrás fejlesztése

Képzések:
Vezetõképzés, Laptop programhoz kapcsolódó kötelezõ képzés
Kötelezõ és választható pedagógusképzések (120 óra)/bevont pedagógus)
Nevelõtestületi képzések
Szaktanácsadói szolgáltatások

7. Munkakörnyezet fejlesztése
Beszerzések
Tankönyv- és taneszköz-beszerzés
Informatikai eszközök beszerzése

8. Nyilvánosság biztosítása
Tájékoztatás
Szakmai konferenciák, rendezvények
Szülõk, partnerek tájékoztatása

(levél, szórólap, hirdetmény, információs tábla, honlap, kiadvány stb.)

Szakmai anyagok nyilvánossá tétele
Az új produktumok közzététele az iskola  és az Educatio Kft. honlapján


Képgaléria

 • 27769
 • 27757
 • 27703
 • 27787
 • 27736
 • 27943
 • 27691
 • 27667
 • 27754
 • 27643
 • 27739
 • 27709
 • 27724
 • 27718
 • 27573