Jóna Józsi (1805-1891)

Jóna Józsi pásztorfaragó
Répcelak 1805. október 23. - Pápoc 1891. szeptember 1.) 
 
     
   
     
 
 
A soproni és vasi faragó pásztorokra nagy hatást gyakorló juhász alig volt 15 éves, mikor elõször került összetûzésbe a törvénnyel. Ezt követõen, majd 3 évtizeden keresztül, többnyire erõszakos, ellentmondást nem tûrõ természete, rabiátus volta juttatta újra és újra áristomba. 1835. augusztus 16-i szabadulását követõen házasságot kötött Szentmiklóson az ugyancsak juhászcsaládból származó Kalmár Katalinnal. Utolsó alkalommal 1840. szeptember 27-én fogták le verekedésért.

Felesége mindvégig kitartott a példás életûnek nem mondható juhász mellett, akivel késõbb Pápocon telepedett le. A rabviselt, sokat próbált ember idõvel tekintélyt szerzett magának, hiszen juhászból bérlõ, élete alkonyán magánzó lett, s gyakran hívták a házaspárt keresztelésre keresztszülõnek, illetve esküvõi tanúnak.

A börtön sajátos alkotómûhelyként szerepelt Jóna Józsi életében. A szombathelyi, soproni, veszprémi börtönöket megjárt pásztor fafaragványai itt születtek meg.Elsõ, csak rajzról ismert alakos ábrázolású borotvatokja 1832-ben készült. A dunántúli pásztormûvészetben az általa készített faragványokon jelentek meg az elsõ figurális ábrázolások, s az õ életmûvében lelhetõ fel a legkorábban ismert nõalak is.

Alkotásait évszámmal ellátta, de nevét nem közölte rajtuk. Utolsó munkája egy nagyobb méretû tükörtartó doboz 1847-ben készült.Forrás:
-Szelestei Lászól: Pásztorfaragók élete és munkássága a levéltári kutatások tükrében. In: Vas megyei Levéltári füzetek. Elõadások Vas megye történetérõl. Szombathely, 1990. 40-44. p.
-Szelestei László: Faragó emberek - pásztormûvészet. In: Vasi Szemle 1992. 1. sz. 75-76. p.
-Szelestei Lászól: Faragó emberek - pásztormûvészet. In: Vas megye népmûvészete. Szombathely, 1996. 320-335. p.
-Kismartonban/Sopronban kíszült: A Savaria Múzeum és a Burgenlandi tartományi Múzeum közös idõszaki kiállítása. Katalógus. Eisenstadt, 1991. 18. p.
-Papp Gábor: Jó pásztorok hagyatéka. Debrecen, 1993. 41. p.
-ifj. Biczó Ferenc: Egy répcelaki pásztorfaragó és munkássága. In: Répcelaki Hírmondó 1998. 4. sz. 7. p.


Képgaléria

 • 28604
 • 28570
 • 28589
 • 28540
 • 28546
 • 28510
 • 28543
 • 28495
 • 28492
 • 28610
 • 28613
 • 28522
 • 28607
 • 28619
 • 28601