HIRDETMÉNYEK

Hirdetmény zárva tartásról (december 15.)
Tájékoztatás a GYSEV Zrt. 2018/2019. évi menetrendjéről
Nemdohányzók védelme érdekében új feliratok
Tájékoztató a kutak engedélyezésével kapcsolatban
Drogprevenciós összekötők elérhetőségei
Pályázati hirdetmény telekvásárlásra Aradi utca
Hirdetmény vasúti területen vegyszeres gyomirtásról
Tájékoztatás a Szombathely-OH-Zurndorf 400 kV-os távvezeték karbantartásáról
Felhívás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére
Téli rezsicsökkentés igénybejelentő nyilatkozat
A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
Értesítés a lakosság körében végzett adatgyűjtésről a bűnmegelőzés és áldozattá válás kapcsán
Répcelak - TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
Hirdetmény répcelaki székhelyű egyesületek részére
Hirdetmény építési telkek értékesítéséről
Figyelemfelhívás lakossági tüzelőberendezés üzemeltetésével összefüggésben
Építési telek értékesítése a Hunyadi utcában
Felhívás építési telkek értékesítésére
MAVIR Zrt. tájékoztatása 400 kV-os távvezeték üzemzavart követő helyreállításáról, karbantartásáról
Hirdetmény megsérült távvezeték-szakaszok helyreállítási munkáiról
Tájékoztatás a nemdohányzók védelméről szóló törvény változásáról
Tájékoztatás a gépjárműadó mentesség változásáról
Tájékoztatás kutakról
A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről
Ebtartók részére tájékoztató
Tájékoztató közterületi kutyaürülék gyűjtők kihelyezéséről
Tájékozttató Kéményseprő-ipari Szolgáltatásról
A szabadtéri égetés és a tűzgyújtás alapvet szabályai
A kábel-TV digitális csatornakiosztása
Fűtési időszakkal kapcsolatos tájékoztató
Tájékoztató a nemdohányzó tv. határidejéről
Tájékoztatás nevelőszülői tevékenységről
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) tájékoztatás
Közlemény- Aratási szabályok a tűzesetek megelőzése érdekében
Felhívás- tüzelő és fűtőberendezések karbantartására
Felhívás- mustgáz-mérgezés megelőzésére
A téli közlekedés szabályai
Felhívás az adventi időszak tűzgyújtási szabályaira
Ingyenesen hívható közvilágítási hibabejelentés telefonszáma
Közlemény-Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES segítségnyújtási lehetőség.
Hirdetmény - osztatlan közös tulajdon megszüntetésére indult eljárás Répcelak területén
Tájékoztatás avar és kerti hulladékok égetéséről
Közlemény - Országos Egészségügyi Információs és Betegsegítő Központ
Lakossági felhívás kéménytüzek megelőzésével kapcsolatban
Értesítés kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
Lakossági felhívás az erdő és szabadtéri tüzek megelőzésére
Felhívás forgalmi rend változásról az Arany J. utcában
Lakossági felhívás a felelős állattartói magatartásról és az állatvédelmi jogszabályok betartásáról
Tájékoztatás Legionella fertőző baktériummal kapcsolatban
Hirdetmény biztonsági jelentés közzétételéről
Linde Gáz Zrt. biztonsági jelentés nyilvános változata

Tájékoztató Répcelak Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi helyzetérõl
Tájékoztatás önkormányzati választás eredményérõl
Talajterhelési díj változásáról
Hírdetési lehetõség a Répcelaki Hírmondóban
Tájékoztatás az illegális hulladékégetéssel kapcsolatban
Tájékoztatás dióburokfúró légy megjelenésérõl
Kötelezõ az agrárkamarai regisztráció
e-közigazgatás az építésügyben (ÉTDR)
e-közigazgatás az építésügyben (ÉTDR)
Lakossági tájékoztatás
Egyenlõ Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása
Tájékoztató a pedagógiai szakszolgálatot ellátó köznevelési intézmények körzethatárairól
Tájékoztató az általános iskolai körzetek kijelölésérõl
Lakossági tájékoztató szabadtéri tûzesetekrõl
Digitális átállás idõpontjának közzététele
Sajtóközlemény- Befejezõdtek a Nicki üzemviteli épület és "A" jelû épület fûtéskorszerûsítési munkái
Felhívás - a földtulajdonosok figyelmébe
Tájékoztató a digitális átállás állami támogatásáról
Tájékoztató szabadtéri rendezvények szervezõi részére
Közlemény az utcanevek megváltoztatásával kapcsolatban
Répcelakon autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítással kapcsolatos közzétételi kötelezettség a 2014. évben
vadászterület határára vonatkozó ajánlás
Gyermekvédő hívószám


Képgaléria

 • 24931
 • 24919
 • 24922
 • 24986
 • 24790
 • 24799
 • 24971
 • 24793
 • 24925
 • 24780
 • 24852
 • 24940
 • 24950
 • 24885
 • 24867