HIRDETMÉNYEK

Hirdetmény vízszolgáltatás szüneteltetéséről 2022. január 25.
Linde Gáz Zrt. - Biztonsági jelentés kivonata
Linde Gáz Zrt. - Felülvizsgált biztonsági jelentés
Hirdetmény biztonsági jelentés közzétételéről
Hirdetmény címrendezési eljárásról
Hirdetmény címrendezési eljárásról
Tájékoztatás a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) nagyszabású mobilkészülékcsere-támogatási programjáról
Hirdetmény címrendezésről
Tájékoztatás lakástüzek megelőzéséről
Tájékoztató a házszám változásokkal kapcsolatosan
Felhívás maszk használatára RKÖH-ban
STKH Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatója kommunális hulladékgyűjtési nap változásáról
Hirdetmény - karácsonyi segély
Pályázati felhívás a Répcelak, Széchenyi u. 4. szám alatti 394 hrsz.-ú 1314 m2 nagyságú 2 rendeltetési egységgel rendelkező ingatlan értékesítésére, ahol természetben lakás és orvosi rendelő, 2 garázzsal kialakított
Szombathely-OH-Zurndorf 400 kV-os távvezeték karbantartása
Hirdetmény a többlet kommunális hulladékszabályos kezeléséről
Vízhálózat rekonstrukció - Répcelak, Csánig, Nick településeken
Lakossági riasztó és tájékoztató rendszer szirénapróbái
Változás a vérvétel rendjében
Tájékoztatás zöldhulladék gyűjtésről
Tudnivalók árvízveszély idején
Tudnivalók helyi vízkár és rendkívüli időjárás esetén, hasznos tanácsok vihar, szélvihar idejére
Tájékoztató zöldhulladék gyűjtésről
GYSEV tájékoztatás vegyszeres gyomírtásról
Répce-síki erdőtervezési eljárás lezárása és az erdőterv határozat közhírré tétele, közlése
Hirdetmény - Ingyenes jogsegély pszichiátriai jogsértések esetén
Tájékoztató hulladékgyűjtők edényazonosító matricáiról
Hirdetményi úton történő közlés
Tájékoztató kutak bejelentéséről
Hirdetmény - a rendkívüli élethelyzetbe került családok és személyek egyszeri támogatása
Közlemény körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról
Tájékoztatás közterületi térfigyelő rendszer alkalmazásáról
Adatkezelői nyilvántartás Répcelak Város Önkormányzata
Méltányos nyugdíjemelés, egyszeri nyugdíj segély
A 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet szerinti kizárólagos e-mail cím elérhetősége
Tájékoztatás védőnői körzet határok változásáról, és az új védőnő személyéről
Tájékoztató hulladékszállítás időpontjával kapcsolatban
Tájékoztató a kutak engedélyezésével kapcsolatban
Változás a gyermekorvosi ellátásban
Hirdetmény- új szennyvíz-technológiai épület módosított építési engedély kérelme
Hirdetmény a felnőtt háziorvosi körzetekről
Felhívás építési telkek értékesítésére
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyfélfogadási rendje
Drogprevenciós összekötők elérhetőségei
Répcelak - TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
Figyelemfelhívás lakossági tüzelőberendezés üzemeltetésével összefüggésben
Tájékoztatás a nemdohányzók védelméről szóló törvény változásáról
Tájékoztatás a gépjárműadó mentesség változásáról
A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről
Ebtartók részére tájékoztató
Tájékoztató közterületi kutyaürülék gyűjtők kihelyezéséről
Tájékozttató Kéményseprő-ipari Szolgáltatásról
A szabadtéri égetés és a tűzgyújtás alapvet szabályai
A kábel-TV digitális csatornakiosztása
Fűtési időszakkal kapcsolatos tájékoztató
Tájékoztató a nemdohányzó tv. határidejéről
Tájékoztatás nevelőszülői tevékenységről
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) tájékoztatás
Közlemény- Aratási szabályok a tűzesetek megelőzése érdekében
Felhívás- tüzelő és fűtőberendezések karbantartására
Felhívás- mustgáz-mérgezés megelőzésére
A téli közlekedés szabályai
Felhívás az adventi időszak tűzgyújtási szabályaira
Ingyenesen hívható közvilágítási hibabejelentés telefonszáma
Közlemény-Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES segítségnyújtási lehetőség.
Hirdetmény - osztatlan közös tulajdon megszüntetésére indult eljárás Répcelak területén
Közlemény - Országos Egészségügyi Információs és Betegsegítő Központ
Lakossági felhívás kéménytüzek megelőzésével kapcsolatban
Értesítés kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
Lakossági felhívás az erdő és szabadtéri tüzek megelőzésére
Felhívás forgalmi rend változásról az Arany J. utcában
Lakossági felhívás a felelős állattartói magatartásról és az állatvédelmi jogszabályok betartásáról
Hirdetmény biztonsági jelentés közzétételéről
Linde Gáz Zrt. biztonsági jelentés nyilvános változata

Tájékoztató Répcelak Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi helyzetérõl
Tájékoztatás önkormányzati választás eredményérõl
Talajterhelési díj változásáról
Hírdetési lehetõség a Répcelaki Hírmondóban
Tájékoztatás az illegális hulladékégetéssel kapcsolatban
Tájékoztatás dióburokfúró légy megjelenésérõl
Kötelezõ az agrárkamarai regisztráció
e-közigazgatás az építésügyben (ÉTDR)
e-közigazgatás az építésügyben (ÉTDR)
Lakossági tájékoztatás
Egyenlõ Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása
Tájékoztató a pedagógiai szakszolgálatot ellátó köznevelési intézmények körzethatárairól
Tájékoztató az általános iskolai körzetek kijelölésérõl
Lakossági tájékoztató szabadtéri tûzesetekrõl
Digitális átállás idõpontjának közzététele
Sajtóközlemény- Befejezõdtek a Nicki üzemviteli épület és "A" jelû épület fûtéskorszerûsítési munkái
Felhívás - a földtulajdonosok figyelmébe
Tájékoztató szabadtéri rendezvények szervezõi részére
Tájékoztató a digitális átállás állami támogatásáról
Közlemény az utcanevek megváltoztatásával kapcsolatban
Répcelakon autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítással kapcsolatos közzétételi kötelezettség a 2014. évben
vadászterület határára vonatkozó ajánlás
Gyermekvédő hívószám
Március 6.
2021/2022-es évi óvodai felvételi lap és nyilatkozat
Pályázati felhívás - Répcelak, Széchenyi u. 4. szám alatti 394 hrsz.
Lomtalanítás
Értesítés hőségriasztásról


Képgaléria

 • 27598
 • 27736
 • 27658
 • 27682
 • 27610
 • 27676
 • 27601
 • 27646
 • 27706
 • 27742
 • 27787
 • 27784
 • 27757
 • 27697
 • 27607