Szabályzatok

Közérdekű adatok megismerési szabályzata
Másolatkészitési Szabályzat RKÖH
Integrált kockázatkezelés rendjéről szóló szabályzat RKÖH
Integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat
Ellenõrzési nyomvonal
Eszközök és források értékelési szabályzata
FEUVE szabályzata
Informatikai katasztrófaelhárítási terv
Intézmények vezetõinek a vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására vonatkozó szabályzata
Iratkezelési szabályzat
Kötelezettségvállalási szabályzat
Közszolgálatban nem álló személy vagyonnyilatkozatának átadására, nyilvántartására vonatkozó szabályzata
Közszolgálati szabályzat
Munkavédelmi szabályzat
Gazdálkodási szabályzat
Reprezentációs kiadások szabályzata
A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok
Kockázatkezelési szabályzat
Számviteli politika
Tûzvédelmi szabályzat
Vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályzata
Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat
Adószabályzat
Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendrõl szóló szabályzat
CAFETÉRIA Szabályai
Európai uniós források igénybevételének, felhasználásának eljárási rendjérõl szóló szabályzata
Gépjármû üzemeltetési szabályzat
Információ és kommunikációs rendszer , nyomon követési rendszer (monitoring)
Kiküldetési szabályzat 2010.
Közbeszerzési szabályzat
Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételének szabályzata
Önköltségszámítási szabályzat
Piac szabályzat
Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
Szabályzat nemdohányzók védelmében
Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata
Etikai Kódex
Partnerségi Egyeztetés Szabályai
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
Informatikai Biztonságpolitika
Informatikai Biztonsági Stratégia
Répcelak Város Önkormányzatának hulladéktelepén lévõ elektronikus megfigyelõ és beléptetõ rendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzata
Répcelak Város Önkormányzatának közterületi térfigyelõ rendszerének adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzata 


Képgaléria

 • 27703
 • 27802
 • 27733
 • 27748
 • 27640
 • 27622
 • 27676
 • 27585
 • 27563
 • 27727
 • 27652
 • 27754
 • 27604
 • 27619
 • 27715