KEOP-5.5.0/B/12-2013-0209-Bölcsõde és Idõsek Klubja-megújuló épületenergetikai fejlesztések KEOP-2012-5.5.0/B

" BÖLCSÕDE ÉS IDÕSEK KLUBJA – MEGÚJULÓ ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK "

Kivitelezés ideje: 2015.11.02.- 2015.12.15.

Kedvezményezett:
Répcelak Város Önkormányzata (9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. Tel., Fax: 95/370-101)
www.repcelak.hu

Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fõ utca 44-50.)
http://www.szechenyi2020.hu

Kivitelezõ:
Vasi Tandem Kft. 9700 Szombathely, Mátyás kir. u. 17.

 

Tervezõ:

Tér-Háló Építész Tervezõ, Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

9024 Gyõr, Babits M. u. 17./a

http://www.ter-halo.hu

 

 

Mûszaki ellenõr, lebonyolító:

Vasi Dolomit Kft.

9700 Szombathely, Széll K. u. 14.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 10.320.479,- Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt leírása:

 Répcelak Város Önkormányzata Európai Uniós támogatást nyert KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címû pályázati konstrukció keretében. A fejlesztés teljes költsége 12.236.355 Ft volt, amely 85%-os támogatásintenzitás mellett 10.320.479 Ft vissza nem térítendõ támogatást jelent.

A projekt fõ célja a Répcelak Város Önkormányzatának tulajdonában lévõ Bölcsõde és Idõsek Klubja épületének hõtechnikai és energetikai korszerûsítése: a korszerûtlen épületgépészeti rendszerek új, energiatakarékos berendezésekre való cseréje, illetve az épület hõszigetelése és nyílászáró cseréje által az épület primer energiaigényének, a CO2 kibocsátásának és a mûködetési költségeknek a jelentõs csökkenése.

Répcelak Város hosszú távú célja, hogy intézményei mûködését átállítsa egy környezeti és fenntarthatósági szempontból elõnyös pályára, amelynek egyik lépése ezen épület energetikai fejlesztése. Ez egyben minta lehet a lakosság és a vállalkozások elõtt is.

Elsõ lépésként megújul a felújítás után a hatályos 7/20O6. TNM rendelet elvárásainak is megfelelõ termikus burok. - hõszigetelés és nyílászárócsere általi - fejlesztésére. A már korszerû, az energiát megtartó épületre 10 m2 napkollektor kerül felhelyezésre, amellyel az intézmények használati melegvíz igényét kívánják ellátni.

A projekt megvalósítása, a Bölcsõde és az Otthon épületének energetikai modernizálása nem csak az intézmények szolgáltatásait igénybe vevõk kényelmi színvonalának emelését célozza meg, hanem biztosítani fogja, hogy az intézmények olyan környezettudatos, az energiafelhasználás szempontjából gazdaságos mûködést tegyen lehetõvé, amely megfelel korunk környezeti fenntarthatósága által megfogalmazott elvárásoknak is.

További információ:

Répcelak Város Önkormányzata – 9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. Telefon: 95/370-101Képgaléria

 • 27793
 • 27582
 • 27679
 • 27667
 • 27790
 • 27949
 • 27573
 • 27772
 • 27691
 • 27649
 • 27685
 • 27619
 • 27940
 • 27661
 • 27588