NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0008 - Répcelak város közcélú sportlétesítményének és megközelíthetõségének fejlesztése


"Répcelak város közcélú sportlétesítményének és megközelíthetõségének fejlesztése”

NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0008

Kivitelezés ideje: 2010.10.11.- 2011. 05.30.

Kedvezményezett:
Répcelak Város Önkormányzata (9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.
Tel., Fax: 95/370-101)
www.repcelak.hu

Konzorciumi partnere:

Répcelaki Sportegyesület (9653 Répcelak, Petõfi S. u. 73.)

Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
http://www.nfu.hu

Közremûködõ szervezet:
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6.)
Tel.:99/512-910, Fax: 99/512-919)
www.westpa.hu

Kivitelezõ:
Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi u. 35.-37.)

Vasi Tandem Építõipari és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Mátyás király u. 17.)

 

Tervezõ:

Szint ’93 Kft. (8400 Pápa, Anna tér 10.)

 

Mûszaki ellenõr, lebonyolító:

Vasi Dolomit Kft. (9700 Szombathely, Széll K. u. 14.)

 

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 39 865 133 FT

 

A projekt leírása:

Répcelak Város Önkormányzata konzorciumi partnerével, a Répcelaki Sportegyesülettel a Nyugat-dunántúli Operatív Program NYDOP-2009-3.1.1/C jelû, Kisléptékû, pontszerû kisvárosi fejlesztések tárgyú pályázat keretében csaknem 40 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert a helyi sporttelep fejlesztésére.

 

A Répcelaki Sportegyesülettel partnerségben a város önkormányzata több évtizede tevékenykedik a répcelaki sportélet mûködtetésében, ezért is vásárolta meg közel egy évtizede a korábban Linde tulajdonú sporttelepet, melyen két labdarúgó pálya, egy kézilabda pálya, tekepálya és teniszcentrum is található. A Répcelaki Sportegyesület mûködteti a telepen a szakosztályait (labdarúgás, teke, férfi és nõi kézilabda), edzéseket szervez és versenyezteti a sportolókat, valamint részt vesz a szabadidõsport szervezésében, az önkormányzat pedig saját forrásaiból jelentõs támogatást nyújt az egyesület eredményes mûködéséhez.

 

A partnerek a fõépület és a sportöltözõk felújítását az elmúlt években saját forrásból folyamatosan végezték, és gondoskodtak a sporttelep karbantartásáról is, így a pályák megfelelõ állapotban vannak/voltak. A labdarúgó pálya melletti kispadok azonban elavultak, nem feleltek meg a szabályoknak és funkciójukat sem tudták betölteni. Régi hiányossága volt a telepnek, hogy nem volt elektronikus eredményjelzõ tábla és megfelelõ minõségû lelátó sem állt rendelkezésre. A labdarúgó pálya mellett körben korláttal határolva kizárólag állóhelyek álltak a sportbarátok rendelkezésre, csak a pálya északi oldalán volt egy kb. 100 fõ leültetésére alkalmas, elavult, több sorban elhelyezett fapadokból álló lelátó.  A sportpálya melletti parkoló szintén meglehetõsen rossz állapotban volt, az aszfalt töredezett, repedezett, funkcióját kevésbé tudta ellátni és ezidáig kijelölt mozgássérült parkolóhely sem állt rendelkezésre. A telep megközelítését biztosító Honvéd utca járdáinak állapota miatt a legtöbb gyalogos az úttesten közlekedett, ami mérkõzések idején rendkívüli balesetveszélyt okozott, így ennek felújítása is szükségessé vált. 

 

A rendelkezésre álló finanszírozási források szûkösségére tekintettel nyújtotta be pályázatát a város  önkormányzata 2009. októberében „Répcelak város közcélú sportlétesítményének és megközelíthetõségének fejlesztése” címmel. A támogató hatóság pozitív döntésérõl 2010. március 26-án kelt levelében értesítette önkormányzatunkat, melynek értelmében a 44 294 593 FT összköltségû projektet 90%-os támogatás intenzitás mellett 39 865 133 FT vissza nem térintendõ támogatásban részesítették.

 

A projekt leglátványosabb eleme a 206 férõhelyes, mozgáskorlátozott beállóval kiegészített fedett sportlelátó, mely a jövõben megvédi a szurkolókat, érdeklõdõket az idõjárás viszontagságaitól. A pálya melletti kispadokat a lelátóhoz hasonló kivitelben korszerûsítik, ezeket is zárttá teszik, így a pályán kívüli sportolók sem lesznek kitéve az idõjárás szeszélyeinek. Felszerelésre kerül a régóta áhított elektronikus eredményjelzõ tábla is.

Kapcsolódó fejlesztésként, a létesítmény megközelíthetõségének javítása érdekében a sportpálya parkolója, valamint a telephez vezetõ Honvéd utca járdája is új aszfaltréteget kap.

 

A projekt kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást a lelátó, a cserepadok, az elektronikus eredményjelzõ tábla és korlát építési munkái vonatkozásában a  Vasi Tandem Építõipari és Szolgáltató Kft., míg a parkoló és járda felújítási munkái vonatkozásában a Magyar Aszfalt Kft. nyerte.

A kivitelezési munkálatok 2010.10.11.-én kezdõdtek, és várhatóan 2011. május 30-ig befejezõdnek.

 

A fejlesztés megvalósításával a sporttelep igényesebb, vonzóbb, modernebb képet ad a városnak, erõsíti városias jellegét. A városkép javulása mellett nem elhanyagolható szempont, hogy ez a fejlesztés segíti Répcelak azon törekvéseit, hogy minél jobban betöltse városi funkcióit és erõsítse térségszervezõ erejét.

 

 

 Képgaléria

 • 27697
 • 27727
 • 27739
 • 27943
 • 27766
 • 27751
 • 27688
 • 27679
 • 27655
 • 27664
 • 27760
 • 27787
 • 27736
 • 27622
 • 27706