NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0012 - Répcelak város belterületi vízrendezése

                                                      

 
   

"Répcelak város belterületi vízrendezése”

NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0012

    
 

Kivitelezés ideje: 2010.10.29.- 2011. július 14.

Kedvezményezett:
Répcelak Város Önkormányzata (9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.
Tel., Fax: 95/370-101)
www.repcelak.hu

Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
http://www.nfu.hu

Közremûködõ szervezet:
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6.)
Tel.:99/512-910, Fax: 99/512-919)
www.westpa.hu

Kivitelezõ:
Lang Szolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

9081 Gyõrújbarát, István út. 213.

 

Tervezõ:

Vízéptek Építõipari Tervezõ, Kivitelezõ és Szolgáltató Bt.

9700 Szombathely, Wesselényi u. 8.

Mûszaki ellenõr, lebonyolító:

Vasi Agilitás Kft.

9771 Balogunyom, Akacs M. u. 12.

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 96.077.965,-FTA projekt leírása:

Csaknem százmillió forint támogatásból valósul meg Répcelakon a belvízrendezés. Két belterületi utcában zárt rendszerûcsapadékvíz-elvezetés, egy utcában félig burkolt árok és egy külterületi részen nyílt vízelvezetõ árok épül.

A város önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez Répcelak város belterületi vízrendezése címmel pályázatot nyújtott be. A pályázatot 113 millió forint elszámolható költség mellett 96 millió forinttal támogatta az Irányító Hatóság. A szerzõdést 2010. májusban írták alá a felek.

A projekt keretében megújul a Csánigi utcában a kétoldali csapadékvíz-elvezetõ árok. Aradi és Hunyadi utcákban betonelemes zárt rendszerrel oldódik meg a csapadékvíz-elvezetés. Az Aradi utcai jelenlegi kétoldali nyílt szikkasztó földárok jelentõs csapadékvíz szikkasztására alkalmatlan, a Hunyadi utcában pedig egyáltalán nem épült vízelvezetõ árok.

A település központja körül családi házas övezetek találhatóak, amelyek kisebbik része jellegét tekintve kisvárosias illetve kertvárosias, a nagyobbik hányada azonban falusias lakóterületnek minõsül. Ehhez az övezethez csatlakozik a helyi sportpálya, illetve egy-egy zöldterület, park. A megvalósítandó projekt keretein belül a város több különbözõ területén, az elöntéssel veszélyeztetett városrészeken kell megoldani a csapadékvizek zavartalan levezetését.

A területen lévõ, nyílt medrû csapadékvíz elvezetõ árkok az utcák kialakításakor, valamint a szilárd burkolatú utak építésével az akkori adottságokkal rendelkezõ befogadókhoz illeszkedve épültek ki.

Az érintett területen a csapadékvíz elvezetése jelenleg csak részben megoldott. A Csánigi utca (8615. számú közút) kétoldali útárokkal rendelkezik, jelentõs szakaszon elleneséssel, mely hosszú szakaszokon pangó vizek kialakulását eredményezi. Az egyes kapubejárók átereszeinek szûk keresztmetszete a csapadékvíz gyors elvezetését még inkább akadályozza.

A megvalósítás eredményeképpen megszûnnek az elöntések alkalmával szükségszerûen elvégzendõ kárelhárítási munkálatok, ezáltal ennek költségei nem terhelik tovább az ön-kormányzat költségvetését.

Ugyanakkor vagyoni kárral sem kell már a továbbiakban számolni az épületekben és egyéb létesítményekben.

A megfelelõ vízelvezetés biztosításával megszûnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. Ez az állagromlás elsõsorban a téli idõszakban jelentkezik, amikor a pangó vizek a burkolat alá kerülve, felfagyásokat okozva tönkre teszik azt. Az ebbõl adódó kátyúzási munkák jelenleg jelentõs többlet-kiadásokat okoznak az önkormányzatnak.

Az elöntéssel veszélyeztetett belterületeken, az ebbõl adódó károkozások elkerülése érdekében a meglévõ árkokon és azok mûtárgyain meg kell szûntetni a mértékadó csúcsvizek levezetését akadályozó szûk keresztmetszeteket. A fenti cél elérése érdekében a mûszaki irányelvek figyelembe vételével a tervekben meghatározásra kerültek a vízgyûjtõre jutó, mértékadó csapadékvíz hozamok, valamint a medrek és a mûtárgyak vízáteresztõ képessége. A vizsgálatok elvégzése után meghatározásra kerültek a szükséges beavatkozások, a mûszaki, gazdaságossági szempontok figyelembe vételével.

Körültekintéssel kellett lenni a kivitelezhetõségre, a meglévõ burkolatok és közmû adottságokra, valamint a megvalósításhoz szükséges anyagok optimális kiválasztására.

A projekt ellenõrzését, és monitoringát a projekt menedzsment szervezet végzi. Az elméleti projektmenedzsment ismeretek, tapasztalatok hiánya, mind a rendelkezésre álló kapacitások szûkössége miatt az Önkormányzat a BFH Európa Kft-t, mint szakértõ szervezetet bízott meg a menedzsmenti feladatok ellátásával.

A tervezett fejlesztés során elkészült Csánigi, Aradi, Hunyadi utcai belvízrendszer fenntartója és üzemeltetõje Répcelak Város Önkormányzata lesz.

Rendszeres bejárások, ellenõrzések alkalmával kiszûrhetõek a hiányosságok, azonnal megszüntetésükrõl intézkednek.

Tekintve, hogy a település ezen részei fekszenek a legalacsonyabban, és itt a leggyakoribb az elöntések száma, kiemelt figyelmet fordítanak a belvízelvezetés hatékony megoldására.

A projekt kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást Lang Szolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9081 Gyõrújbarát, István út. 213. nyerte.)

A kivitelezési munkálatok 2010.10.29.-én kezdõdtek, és várhatóan 2011. július14.-ig befejezõdnek.

 

 

 

 

 

  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 


                              


Képgaléria

 • 27751
 • 27579
 • 27943
 • 27715
 • 27610
 • 27588
 • 27727
 • 27793
 • 27685
 • 27733
 • 27613
 • 27649
 • 27658
 • 27694
 • 27601