Barthodeiszky fivérek (-1848)

Barthodeiszky István negyvennyolcas honvédtiszt
(Répcelak 1824. augusztus 15. – Répcelak 1902. február 9.)
 
     
   
     
 
 
Barthodeiszky József birtokos Vas Megye táblabírója  és Foreville Anna fia. 1839-ben hadfi a 32. Gyalogezrednél, ezután a Tulni Utásziskolába kerül. 1842-ben beosztják az I. Könnyûlovas ezredhez. 1848. május 25-tõl hadnagy a 3. Ferdinánd huszárezrednél. A szabadságharc idején nõtlen. Ezredével júliustól a Magyar Kormány utasítására a szerb felkelõk ellen harcol. Õsszel csatlakozik  Honvédsereghez. (Az ezred létszámában – mivel valószínûleg kilépett – nem szerepel.) Késõbb volt hadnagyként a Vasi Honvédezred tagja. 1890-ben szülõhelyén gazdálkodik. Sírja a helyi temetõben.


 

Barthodeiszky Gyula negyvennyolcas honvédtiszt
(Répcelak 1828. június 9. - Budapesten 1899. november 21.)
 
 
 
 
 
 
A középsõ fiú joggyakornok a szabadságharc idején. Nõtlen. 1849. júniusában a Tatán alakuló 99. Honvédzászlóaljban önkéntes lesz. Õrmester ugyanitt. Augusztus 16-tól hadnagy a Komáromban szervezõdõ 201. Zászlóaljnál. A vár feladásával október 2-4.-e között tette le a fegyvert. 1863-ban az olaszországi magyar légióban szolgál. 1867 után a Zala Megyei Honvédegylet tagja. Késõbb kúriai bíró. Külsõvaton birtokos, a Bart-hodeiszky-dûlõ  õrzi a család nevét.  Sírja a külsõvati  temetõben található.
 


Barthodeiszky Imre negyvennyolcas honvédtiszt
(Répcelak 1830. június 7. -  Sárvár 1887. szeptember 19.)

A legfiatalabb fiútestvér joghallgató Gyõrben. Nõtlen. Mint testvére, õ is önkéntes lesz, majd õrmester a 99. Honvédzászlóaljnál.  1849. augusztus 20-tól hadnagy Komáromban, a  202. Honvédzászlóaljnál, október 2-4-ig, a vár feladásáig. Bírósági írnok Szombathelyen az 1850-es években. A kiegyezés idején a Vas Megyei Honvédegylet tagja. 1887-tõl a sárvári kerület országgyûlési képviselõje. Önkezével vetett véget életének. Sárváron temették el.

Forrás:
- Bona Gábor: Hadnagyok és fõhadnagyok az 1948-49. évi szabadságharcban I. kötet A-Gy. Bp. 1998.
- H. Szabó Lajos: Negyvennyolcas emlékmûvek, honvédsírok Veszprém megyében Pápa, 2000.
- Biczó Ferenc: Híres személyek Répcelakon. = Répcelaki Hírmondó 10. évf. 4. szám 13. p.


Képgaléria

 • 28570
 • 28492
 • 28592
 • 28595
 • 28540
 • 28616
 • 28543
 • 28586
 • 28580
 • 28610
 • 28510
 • 28601
 • 28546
 • 28498
 • 28513