Engelsz József (1928-2009)

Engelsz József szobrász, ötvösmûvész
(Répcelak 1928. április 27. - Szentendre 2009. november 8.)
 
     
   
     
 
 
Bár napjainkig mindig megújuló szépséget teremt, mondanivalója, a formák kibontakoztatása megszakíthatalan, mégis az eddigi alkotások elegendõek ahhoz, hogy teljes életmûnek nyilvánítsuk munkásságát. Ez pedig azt jelenti, hogy már részese a magyar mûvészettörténetnek, annak a gazdag kulturális örökségnek, amelyet ez az ország ad az egyetemesnek." Dávid Katalin mûvészettörténész bevezetõjébõl (1998)

Középiskoláit Gyõrben, a Czucor Gergely bencés gimnáziumban végezte, majd vagongyári munkásként dolgozott. 1955-ben fejezte be tanulmányait az Iparmûvészeti Fõiskolán. A fõiskolán Borsos Miklós volt a mestere, "akitõl a nemes anyagban való gondolkodást és az anyag iránti tiszteletet tanultam" - vallotta. 1969-ben hívták meg a fõiskolára tanítani, majd 1971-tõl 18 évig állt az ötvös tanszék élén, miközben óriási lendülettel, energiával alkotott. Mûvészeti tevékenysége kiterjed a fémmûvesség és az ötvösmûvészet minden vállfajára. Ötvös és szobrász egyszerre, s alkotói problémái a mûvészet széles területét érintik, így válik az ötvös a monumentális plasztika mesterévé.

A 90-es évek elején II. János Pál pápa magyarországi látogatásakor az átadott ajándékok egyike Engelsz József alkotása volt, egy Szent Mártont ábrázoló réz dombormû. 1998-ban, 70 éves születésnapi, jubileumi kiállítása Répcelakon került megrendezésre, ez alkalommal szülõfalujának adományozta "Kórus" címû alkotását. Két évvel késõbb kamarakiállítása nyílt a Mûvelõdési Házban, s a község pedig "Csodaszarvas" réz dombormûvével gyarapodott. A millenniumi év alkalmából elkészítette Répcelak tuzzománc címerét.

Munkássága elismerésként a Munkácsy Mihály díj bronz, majd arany fokozatának tulajdonosa, 1977-ben érdemes mûvész lett. Nemzetközi elismerését a finn Oroszlánrend I. fokozata tanúsítja.

Néhány jelentõsebb alkotása:
-"Dávid" sárgarézplasztika - Bp. Kongresszusi Központ;
-"Életfa" vörösréz térplasztika
-Szeged Házasságkötõ terem;
-"Illés szekere" vörösréz domborítás;
-"Négy Magyar Szent" tûzzománc - Szombathelyi Püspöki Palota;
-"Honfoglalás I-XIV. sorozat" vörösréz domborítás

Fontosabb kiállításainak száma megközelíti a harmincat. Ezekbõl néhány:
-Torontó-i Világkiállítás (Kéz intelligenciája);
-Erfurt-i Világkiállítás nagydíj;
-Stuttgard Nemzetközi Kiállítás;
-" Krisztusok" c. kiállítás Zalaegerszeg; Szentendrei tárlat Fõdíj

Irodalom:
- Dávid Katalin: Engelsz József. Bp., 1972.
- Frank János: Szóra bírt mûtermek. Bp., 1975.
- Koczogh Ákos: Engelsz József. Bp., 1980.

Forrás:
-Répcelak története. Szombathely, 1997.
- Engelsz József kiállítása a mûvész születésének hetvenedik évfordulója alkalmából: 1998. augusztus 15-tõl szeptember 16-ig. Répcelak, 1998.


Képgaléria

 • 28616
 • 28510
 • 28613
 • 28540
 • 28604
 • 28555
 • 28543
 • 28522
 • 28577
 • 28495
 • 28492
 • 28607
 • 28592
 • 28558
 • 28610