Óvoda

Répcelaki Százszorszép Óvoda - Répcelak    
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Répcelaki Százszorszép Óvoda - Répcelak

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022.03.16. - 2023.08.31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9653 Répcelak, József Attila utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Jogszabályban meghatározott óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
Főiskola, óvodapedagógus,

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, foglalkozás egészségügyi alkalmasság, koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása, 3 hónap próbaidő vállalása,


Elvárt kompetenciák:
Jó szintű Elkötelezettség, szaktudás, együttműködő képesség, kreativitás, tervező-szervező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
végzettséget igazoló okiratok másolata, koronavírus elleni védőoltás felvételét igazoló dokumentum másolata,
szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. március 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp Ildikó nyújt,
a +3695/370144; +36303993535 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 - Postai úton, a pályázatnak a Répcelaki Százszorszép Óvoda - Répcelak címére történő megküldésével (9653 Répcelak, József Attila utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/5/2022. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
- Elektronikus úton Fülöp Ildikó részére a szovititkar@gmail.com E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Répcelak Város honlapja - 2022. január 13.


Képgaléria

 • 28610
 • 28546
 • 28607
 • 28616
 • 28592
 • 28495
 • 28601
 • 28510
 • 28586
 • 28589
 • 28558
 • 28540
 • 28543
 • 28580
 • 28555