Szent István Kulturális Gyűjtemény

Február 8-án a répcelaki katolikus templom épületében a Szent István Répcelaki Kulturális Gyûjtemény megnyitására került sor. A plébánia régi vágya, hogy az egyházközség és a település életéhez kapcsolódó adatok és tárgyi emlékek gyûjtésére, bemutatására és megõrzésére megfelelõ módot találjon. A Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által megítélt 3.000.000 forintos pályázati összeg segítségével erre most lehetõség nyílt. Nagy örömre szolgált, hogy a kutató és gyûjtõ munka nem várt értékes eredményeket hozott. Rekonstrukció készült arról a Krisztus nevének kezdõbetûit ábrázoló Répcelakon elõkerült és a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításán szereplõ nyakláncról, amely egy népvándorlás kori elõkelõ hölgy VI. századi sírjából való. Tablókon bemutatást nyertek a répcelaki hétezer éves õskori leletek és a középkori tárgyi emlékek. Új információként szolgált, hogy a csornai kolostor oklevele 1438-ban említi a répcelaki fatemplomot. 1633-ban a protestáns egyházlátogatási jegyzõkönyvben olvasható, hogy a fatemplomnak, már csak az alapjai látszanak. Mindenki számára elfeledett volt, és a Püspöki Levéltár dokumentumai hívták fel rá a figyelmet, hogy az evangélikus településen a katolikusok 1912-ben tervet készíttettek gyermekeik számára iskola építésére. Bemutatásra kerültek a Vas Megyei Levéltárból a 20. század elejérõl a Tûzoltó Egyesület, a Polgári Lövész Egyesület, és a Levente Egyesület jegyzõkönyvei. Nyolc tárló és ugyanennyi tabló jeleníti meg a település, a katolikus és evangélikus hívõ közösség múltját. Az adatok feldolgozásához számítógép, a bemutatásához pedig projektor tartozik a gyûjteményhez. Nagy lehetõség, hogy a tárlók alsó részén kialakított fiókok lehetõséget adnak a folytatódó gyûjtõmunka tárgyainak elhelyezésére, a rendszerezett ismereteket pedig a plébánia honlapján tudják bemutatni.
    A gyûjtemény megnyitása kis konferencia keretében történt. Elsõként Aigner Géza plébános, – akitõl a projektkoncepció származik – ismertette a gyûjtemény létrejöttét. A következõ címmel hangzottal el vetített képes bemutatók:
Farkas Csilla a Savaria Múzeum régésze
   – Õskori leletek Répcelakon
Pap Ildikó Katalin a Savaria Múzeum régésze
   – Középkori leletek Répcelakon
Dr. Smidéliusz László egyházkerületi másodfelügyelõ
   – Katolikus és evangélikus hívek Répcelak múltjában
Szekeres Tibor az egyházközségi képviselõtestület elnöke
   – A répcelaki római katolikus egyházközség születése
Veres Éva ötvös iparmûvész
   – Engelsz József alkotói munkája Répcelakon

Az együttmûködés lehetõségeit ismertette:
   – Feiszt György a Vas megyei Levéltár igazgatóhelyettese
   – H. Simon Katalin a Szombathelyi Egyházmegyei Kincstár
       és Könyvtár gyûjteményvezetõje
   – Garas Kálmán a Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület vezetõje

A gyûjteményt átadta: dr. Galántai György
      a Sághegy Leader Egyesület alapító elnöke, a Sárvári Járási Hivatal vezetõje.
Dr. Német Kálmán polgármester a prezentációnak a város életét gazdagító voltáról szólt. Zárszót mondott, és a gyûjtemény megyei jelentõségét méltatta Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyûlés elnöke.
    A gyûjtemény a répcelaki katolikus templom épületében kialakított helyiségben elõzetes egyeztetés alapján bármikor megtekinthetõ.

Õskori leletek Répcelakról


Képgaléria

 • 28604
 • 28583
 • 28492
 • 28546
 • 28607
 • 28549
 • 28522
 • 28586
 • 28619
 • 28616
 • 28592
 • 28589
 • 28555
 • 28528
 • 28543